Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Kennisfestival Zorg voor Zingeving 2023


Ontmoeting -- Kennis -- Uitwisselen -- Samenwerken -- Opleiden -- Innovatie -- Inspiratie


De ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten. Na twee jaar brengen we mensen en inzichten samen. 


Na deze dag:


  • ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Geestelijke Verzorging Thuis
  • heb je zicht op de manieren en mogelijkheden om jouw dagelijkse werkzaamheden te verrijken en te voeden op basis van concrete tips, inzichten en materialen - én heb je hierin een stap gezet
  • heb je nieuwe contacten opgedaan met onderzoekers, geestelijk verzorgers, professionals in zorg en welzijn die affiniteit hebben met zingeving, opleiders, coördinatoren en medewerkers van Centra voor Levensvragen en andere geïnteresseerden

 

Het Kennisfestival is gratis toegankelijk, SKGV-accreditatie wordt aangevraagd.


Aanmelden verloopt via de website van de Kenniswerkplaats


De Kenniswerkplaats Zingeving is een project gefinancierd door ZonMw vanuit het programma Zingeving en Geestelijke Verzorging, dat geleid wordt door hoogleraar Gaby Jacobs van de Universiteit voor Humanistiek. Het project is gestart op 1 oktober 2021 en uitgebreid per 1 oktober 2022. Onderdeel van het project is het zoeken naar een duurzame vindplaats voor alle inzichten, zodat deze ook na afloop van het project beschikbaar blijven. 


Bekijk een impressie van het festival in 2022 op de website van de Kenniswerkplaats.Contactpersoon Jorika Baarda
Locatie Het Huis, Utrecht
Website https://www.kenniswerkplaatszingeving.nl/kennisfestival
E-mail info@kenniswerkplaatszingeving.nl
Datum 24-11-2023
Openingstijden 10.00 - 16.00 uur
Toegangsprijzen Gratis