Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (27 september 2022)

Oratie hoogleraar Nicole Immler (donderdag 29 sep)


Historicus prof. dr. Nicole Immler, hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek, onderzoekt de sociale dimensies van erkenning en herstel van slachtoffers en/of overlevenden van structureel geweld, hun families en bredere gemeenschappen. Daarbij richt haar onderzoek zich ook op het potentieel dat herstelmaatregelen hebben om zogenaamde transformative justice tot stand te brengen. Op 29 september spreekt zij haar inaugurele rede uit. De oratie wordt na het uitspreken op onze website gepubliceerd. Wil je er bij zijn? Meld je aan!

Betweter Festival 2022: We doen weer mee! (vrijdag 30 sep)

Betweter Festival

De mens houdt ervan zichzelf in te delen in categorieën. Van BMI tot geaardheid, de hokjes en labels zijn eindeloos. De overheid doet het, de dokter doet het, en wij doen het ook graag bij anderen. Zo denken we onszelf te kennen. Want meten is weten, toch? Op het Betweterfestival laten de Mensketiers en de Universiteit voor Humanistiek je ervaren hoe het is om aan beide kanten te staan – om in te delen en ingedeeld te worden. Voldoe jij aan de menselijke maat? Kom dan vrijdag 30 september op het Betweterfestival naar The Pit!
Wetenschappelijke inspiratie? 
UvH socoloog Thomas Kampen is één van de Silent Science-gasten en wordt van 20.00 tot 20.25 uur geïnterviewd in de KF Hein Foyer over de menselijke maat van onze overheid. Koop nu je kaartje (€17,50) voor het festival, er zijn er nog maar een paar!

Kennisfestival Aandacht voor Betekenis (30 sep)


Huisartsen, POH’s, verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, geestelijk verzorgers en andere geïnteresseerden krijgen op het Kennisfestival Aandacht voor Betekenis de meest actuele inzichten vanuit onderzoek naar zorg voor zingeving in de (palliatieve) zorg thuis. Op het kennisfestival staan vragen centraal als: Hoe werk je goed samen met elkaar in zorg voor zingeving? Wie neemt welke rol hierbinnen? En hoe kun je de aandacht en begeleiding rondom zingeving verder verbeteren? De bijeenkomst vormt de afsluiting van drie PLOEG-projecten (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging) en zeven actieonderzoeken naar zorg voor zingeving in de thuissituatie. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Kenniswerkplaats Zingeving en is mogelijk gemaakt door ZonMw.
 

Hulpmiddelen voor professionals
De Universiteit voor Humanistiek is betrokken bij verschillende onderzoeken. Dat heeft een aantal handleidingen en tools opgeleverd waarmee professionals ondersteund kunnen worden. 

  • Op de webpagina Zorg voor Zingeving lees je meer over de ontwikkeling van een samenwerkend leren programma van geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH).
  • Op Palliaweb zijn producten gepubliceerd die helpen bij het ondersteunen van cliënten bij zingeving in de thuissituatie, in het bijzonder in de palliatieve zorg.  De informatiefolder met een Signalerings- en verwijzingstool geeft een toelichting op een aantal hulpmiddelen. 

Boekpresentatie 'De macht der gewoonte: populisme in de polder' (3 okt)

Omslag boek De macht der gewoonte

In De macht der gewoonte. Populisme in de polder zetten de sociologen Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak hun vraagtekens bij de gewoonte om het gewone op te hemelen. Maar ze kijken ook naar de pogingen om het gewone te ontmantelen, die verrassend genoeg van zowel extreemrechts als radicaal-links komen. Op maandag 3 oktober presenteren zij het boek in Amsterdam en gaan in gesprek met Evelien Tonkens (UvH), Mark Lievisse Adriaanse, Hubert Smeets en Marcel Ham. Toegang is gratis. Informatie en aanmelden.

UvH werkt mee aan de Ken Jezelf Challenge: Hoe vind je uit wat je rol is in de wereld?


Hoe vind je uit wat je rol is in de wereld? Studium Generale van de Universiteit Utrecht organiseerde een talkshow over deze vraag met universitair docente praktische humanistiek dr. Carmen Schuhmann, politiek filosoof dr. Jos Philips (UU) en Groen Links politicus Kauthar Bouchallikht. Parallel aan de talkshow ging de Ken jezelf- challenge van start. Carmen Schuhmann en Wander van der Vaart ontwikkelden de Zintest. Kijk terug en doe mee!

Onderzoeksrapport 'Zorgzaam uit de crisis': Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid


Hoe pakte het coronabeleid uit voor kwetsbare groepen in onze samenleving, en welke lessen kunnen we hieruit trekken? In het rapport Zorgzaam uit de crisis beschrijven onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek welke impact de beleidskeuzes hadden op groepen in de samenleving die op verschillende manieren met kwetsbaarheid te maken kregen. Ook reflecteren ze op de morele logica van de crisisrespons, en bieden ze vijf uitgangspunten die helpen om beleid zorgzamer en inclusiever, en de samenleving veerkrachtiger te maken. Lees meer op onze website en download het rapport.

Uitkomsten onderzoek naar rouwklachten bij nabestaanden van psychiatrische patiënten

Prof. dr. Geert Smid in de media
Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Nationaal Psychotrauma Centrum onderzochten het rouwproces van partners van psychiatrische patiënten, die door zelfdoding of na euthanasie waren gestorven. Bij hen bleken de rouwklachten na euthanasie minder ernstig te zijn dan na zelfdoding. Lees meer.

Publicaties ‘In gesprek over levensvragen' volgens het Diamant-model


Recent zijn twee boekjes gepubliceerd over praten over levensvragen, op basis van het Diamant-gespreksmodel. Ze kunnen gebruikt worden door patiënten, naasten en zorgverleners om het gesprek aan te gaan. Het boekje In gesprek over levensvragen helpt bij het nadenken over levensvragen die te maken hebben met verlies van gezondheid. Een tweede boekje is speciaal ontwikkeld voor mensen met beginnende dementie. De boekjes zijn producten van het DIAMAND-onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Lees meer.

Advies aan minister over de buurt als sociale leefomgeving

Femmianne Bredewold, universitair hoofddocent Burgerschap en humanisering van de publieke sector in de media
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs boden op 6 september het advies ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het advies pleit voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Hierbij is een gezamenlijke opgave weggelegd voor overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Femmianne Bredewold leverde een bijdrage aan het advies. Lees meer.

Ontdek onze opleidingen!


Nieuwsgierig naar onze bachelor Humanistiek, of een van onze masters? De komende weken kun je op verschillende plekken in gesprek met onze studievoorlichters, docenten en studenten:

  • Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober staan we op de Onderwijsbeurs Zuid in Veldhoven. Speciaal voor scholieren en hun ouders die zich willen verdiepen in de keuze van een bachelor.
  • Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober staan we op de Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle.
  • Donderdagavond 27 oktober is er een Masteravond in ons gebouw in Utrecht.
  • Zaterdag 19 november is er een Bachelor Open Dag in ons gebouw in Utrecht.

Academisch Jaar geopend met Laurentien van Oranje


“Pak de ruimte om te luisteren naar de mensen om wie een vraagstuk gaat, en gá ervoor: de samenleving heeft jullie nodig!”, zo wenste Laurentien van Oranje studenten en docenten van de Universiteit voor Humanistiek toe op de Opening van het Academisch Jaar. De Opening stond dit jaar in het teken van het thema Bridging the gap, het dichten van kloven tussen verschillende mensen. Bekijk het verslag en download de bijdragen van Laurentien van Oranje, Joke van Saane, Ageeth Ouwehand en Farach Winter.

In de media