Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Publicaties ‘In gesprek over levensvragen' volgens het Diamant-model


8 september 2022


Recent zijn twee boekjes gepubliceerd over praten over levensvragen, op basis van het Diamant-gespreksmodel. Ze kunnen gebruikt worden door patiënten, naasten en zorgverleners om het gesprek aan te gaan. Een van de boekjes is specifiek gericht op mensen met beginnende dementie. De boekjes zijn producten van het DIAMAND-onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

In gesprek over levensvragen 

Het boekje In gesprek over levensvragen helpt bij het nadenken over levensvragen die te maken hebben met verlies van gezondheid. Mensen die niet meer beter worden, kunnen vragen hebben als: Wie ben ik en wat wil ik werkelijk? Waar vind ik houvast? Hoe kijk ik terug op mijn leven?


Het boekje is bedoeld voor mensen die niet meer beter worden, of naasten die willen praten met iemand die niet meer beter wordt. Ook biedt het handvatten voor zorgverleners om het gesprek over levensvragen aan te gaan met een patiënt. 


Meer info en download via Palliaweb

In gesprek over levensvragen - mensen met beginnende dementie

De diagnose dementie heeft grote impact op het leven van mensen. Het boekje In gesprek over levensvragen - het Diamant-model voor mensen met beginnende dementie is bedoeld om na te denken over levensvragen die hierbij kunnen opkomen. Bijvoorbeeld: Wie ben ik en wat wil ik werkelijk? Wat mag ik hopen voor de toekomst? 


Het boekje kan gebruikt worden door patiënten, naasten en zorgverleners om het gesprek over levensvragen aan te gaan. De Diamant-praatkaart kan als apart beeld bij gesprekken op tafel liggen.


Meer info en downloads via Palliaweb

DIAMAND-onderzoek

De boekjes zijn producten van het DIAMAND-onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit onderzoek, gefinancierd door ZonMw, wil patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase. De boekjes verschenen in samenwerking met  Septet, het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg in de regio Midden-Nederland.

Recent zijn twee boekjes gepubliceerd over praten over levensvragen, op basis van het Diamant-gespreksmodel. Ze kunnen gebruikt worden door patiënten, naasten en zorgverleners.