Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Masteravond 27 oktober 2022


Wat verstaan we onder een goed leven? Hoe hebben mensen zorg voor elkaar? Wat doet de polarisatie met onze democratie? Aan de Universiteit voor Humanistiek verdiep je je in maatschappelijke vraagstukken rondom zingeving, ethiek, levensbeschouwing en de inrichting van een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Het zijn vragen waar niet meteen een pasklaar antwoord op te vinden is. Je onderzoekt deze met een brede, open blik, gebruik makend van wetenschappelijke expertises uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Nieuwsgierig naar een van onze masters?

Op donderdagavond 27 oktober kun je tussen 18.00 en 21.30 uur kennismaken met: 

Je wordt ontvangen door oud-student en host Eva Grosfeld. Docenten geven een mini-college en je kunt in gesprek gaan met studenten en de studieadviseur. 

Programma

Elke master krijgt zijn eigen voorlichtingsronde. 

Vanaf 17.30 uur inloop

18.00 uur      Aanvang deel 1: Master Zorgethiek en Beleid (met docente Merel Visse)

19.00 uur      Pauze en ontvangst belangstellenden master Humanistiek

19.15 uur      Aanvang deel 2: Master Humanistiek (met hoogleraar Anja Machielse)

20.15 uur      Pauze en ontvangst belangstellenden master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

20.30 uur      Aanvang deel 3: Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven (met docent Menno Hurenkamp)

21.30 uur      Einde deel 3

21.45 uur      Uitloop, einde masteravond


Meld je aan

Vragen?

Mail voorlichting@uvh.nl

Over de docenten

Merel Visse is gezondheidswetenschapper en heeft een achtergrond in de kunsten. Ze is niet alleen betrokken als senior onderzoeker bij de leerstoelgroep Zorgethiek en Beleid, maar werkt ook als docent aan de Drew University in de Verenigde Staten. Ze werkt veel met innovatieve interdisciplinaire onderzoeksprojecten en programma's, die intellectuele en artistieke gemeenschappen samenbrengen rond sleutelgebieden als zorg en rechtvaardige praktijken. 


Hoogleraar Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijke onderzoeksthema's zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Ze geeft college in de bachelor en master Humanistiek.


Menno Hurenkamp is politicoloog en publicist en houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met allerlei thema's op het gebied van democratie en burgerschap. Hij is coördinator van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Recente boeken zijn De Macht der Gewoonte (2022) met Jan Willem Duyvendak en En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? (Boom, 2021) met Evelien Tonkens.

E-mail voorlichting@uvh.nl
Datum 27-10-2022