Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (16 februari 2022)

Nienke van Ittersum wint Scriptieprijs Vakbeweging


Nienke van Ittersum heeft de scriptieprijs van de vakbeweging 2021 gewonnen. Deze werd uitgereikt door De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, tijdens de jaarlijkse wetenschapsmiddag op 15 februari. Haar masterscriptie met als titel Volgens mij is een literatuurstudie naar een humanistisch begrip van goed volgerschap in sociaal-politiek activisme. Lees meer.

Dies-lezing van Andreas Weber: 'Wederkerigheid is de kern van ons bestaan'


Tijdens onze 33e Dies Natalis op 28 januari onderzochten we morele vragen in relatie tot onze klimaatcrisis. De keynote werd verzorgd door bioloog en filosoof Andreas Weber. Hij ontvouwde een wereldbeeld dat is gebaseerd op de fundamentele interdependentie en verwevenheid van bestaansvormen op deze planeet. Dit perspectief werpt een nieuw licht op ons denken, handelen en voelen. Ook laat het ons anders kijken naar de samenhang tussen natuur, cultuur en politiek. Kijk de lezing terug.

Bram van Boxtel voorgedragen als 'Docent van het Jaar'


De Universiteit voor Humanistiek heeft filosofiedocent Bram van Boxtel voorgedragen als kandidaat voor de landelijke Docent van het Jaar-verkiezingen, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voor deze kandidaatstelling had de universiteitsraad op haar beurt verkiezingen gehouden onder de eigen UvH studenten. Bram werd hierin met een ruime voorsprong verkozen. Lees meer over de verkiezingen

Oproep voor voorstellen: de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging breidt uit


De Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging nodigt nieuwe partners uit om deel uit te maken van de landelijke kennisinfrastructuur. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor de Kenniswerkplaats om aanvullende initiatieven rondom Zorg voor Zingeving in de thuissituatie te ontwikkelen. Nieuwe en huidige partners worden opgeroepen om nieuwe leernetwerken te vormen en brancheprojecten op te zetten. Er is een online informatiebijeenkomst over de uitbreiding op donderdag 17 februari van 16-17 uur. Meer info en aanmelden.

Podcast over democratie en burgerschap, proefcollege nieuwe master op 18 februari


Martin van Pul maakt een eigen podcast-serie met de naam Saving Democracy 101. In de eerste aflevering ging hij in gesprek met onderzoekers Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp van de Universiteit voor Humanistiek over het belang van burgerschap en de vraag wat hiervoor nodig is. Hoe kunnen we vreedzaam ruziemaken? Luister de podcast.

Interesse in een master over burgerschap? Volg het proefcollege van de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven aanstaande vrijdag 18 februari!

Nieuwe cursus: Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Deze tweedaagse cursus op 25 maart en 8 april is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen. Er is aandacht voor het ontdekken, beluisteren en ingaan op de soms bedekte behoefte aan zingeving bij jouw patiënt. Daarnaast wordt er ingegaan op jouw persoonlijke behoefte aan inspiratie en zingeving in jouw werk. Lees meer bij ons Kenniscentrum.

Open Dagen Bachelor (12 maart) en Masters (26 maart)

Na enkele online edities zijn we blij om je weer te kunnen uitnodigen voor een fysieke open dag in ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht! Wil je meer te weten komen over de bachelor Humanistiek? Bezoek dan onze Open Dag op zaterdag 12 maart. Je kunt in gesprek gaan met bachelorstudenten, docenten en onze studieadviseurs. Ben je nieuwsgierig naar een van onze masters? Op zaterdag 26 maart kun je kennismaken met de masters Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.

Informatieavond Celebranten op 8 maart

Onze behoefte om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven blijft groot. Celebranten zorgen voor een professionele begeleiding van een viering of ritueel. Ben je nieuwsgierig naar de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek? Twee keer per jaar organiseren we een (online) informatieavond. De volgende online informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart. Bekijk het programma.

In de media

Illustratie van 2 volwassenen met 2 kinderen
In de media deze week een discussie over de rechtszaak rond afstandsmoeders in Nederland:

  • Nicole Immler en Niké Wentholt stelden in een opiniestuk voor Trouw dat erkenning in de rechtszaal bij kwesties rondom historisch onrecht vaak niet afdoende is.
  • Pien Bos schreef met Will van Sebille in nrc een opiniestuk over Waarom er een definitief einde moet komen aan interlandelijke adoptie

    Verder in de media:
  • Evelien Tonkens vertelde in Trouw over haar onderzoek naar burgerparticipatie. Hoe krijgt de gemeente het vertrouwen van de lokale kiezer terug? 
  • Anja Machielse legde bij  RTL Nieuws uit waarom het vaker voorkomt dat mensen jaren dood in hun huis liggen zonder dat iemand het opmerkt.

Vacature: Promovendus Morele Weerbaarheid en Moreel Leren

De aandacht voor de morele nood die professionals kunnen ervaren groeit. Met name binnen de zorg en bij geüniformeerde beroepen is er in toenemende mate aandacht voor morele worstelingen van werknemers die ontstaan wanneer beroepsuitoefening niet strookt met eigen morele kernovertuigingen. In dit promotieonderzoek worden processen van morele weerbaarheid en moreel leren langs twee lijnen onderzocht. De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies en wordt begeleid door prof. dr. Gaby Jacobs en dr. Carmen Schuhmann. Bekijk de functieomschrijving.