Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bram van Boxtel voorgedragen voor ISO verkiezing 'Docent van het Jaar'


10 februari 2022


De Universiteit voor Humanistiek heeft filosofiedocent Bram van Boxtel voorgedragen als kandidaat voor de landelijke Docent van het Jaar-verkiezingen, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voor deze kandidaatstelling had de universiteitsraad op haar beurt verkiezingen gehouden onder de eigen UvH studenten. Bram werd hierin met een ruime voorsprong verkozen.


Als juniordocent (en tevens promovendus) is Bram relatief nieuw in het docentschap, maar hij wordt door studenten omschreven als “echt een natuurtalent”. Zijn vermogen om zijn onderwijs actief te ontwikkelen en vorm te geven kwam in de coronatijd sterk naar voren. Bram bedacht in deze tijd zelfstandig allerlei activerende werkvormen. Studenten gaven bijvoorbeeld in Gathertown presentaties, waarin ze een avatar gebruikten om meer onderling responsiviteit te bewerkstelligen. Ook maakte Bram steeds meer gebruik van Padlet in zijn lessen om actieve thema’s en gedachtegangen bij studenten te peilen, om die vervolgens direct in zijn lessen te incorporeren en te bevragen.

Activerend onderwijs

Die activerende vorm was belangrijk, want juist het vormende aspect van onderwijs staat centraal in de onderwijsvisie van de Universiteit voor Humanistiek. Bram legt uit: “In tijden van online-onderwijs heb ik gezien dat de vormende, activerende dimensie van onderwijs als eerste leek te verdwijnen. Het samen leren denken bleek in een online setting moeilijk, en studenten verdwenen geïsoleerd achter hun beeldschermpjes. Ze begonnen zich meer te richten op datgene wat noodzakelijk was om de studiepunten te halen: een vorm van strategisch denken die niet onlogisch is, maar waarmee wel een kernwaarde van het onderwijs leek te verdwijnen. Met mijn collega’s heb ik gepoogd de studenten aan te blijven spreken; niet alleen door inzet van alternatieve online werkvormen, maar vooral door ze te blijven betrekken in de vormgeving van hun onderwijs.”


Op het gebied van online onderwijs groeide Bram uit tot niet alleen docent voor de studenten, maar ook voor mededocenten. Voor menig minder-digivaardig docent is Bram bereikbaar geweest om de benodigde vaardigheden en good practices te delen. En nu het onderwijs ook meer fysiek op locatie vormgegeven kan worden levert Bram veel extra inspanningen om online, fysiek en hybride onderwijs te combineren.


Bram zelf is erg blij met de voordracht: “Met de nodige trots vernam ik de beweegredenen waarom studenten mij hebben verkozen tot Humanistiekdocent van het jaar. Het meest trots werd ik van een student die aangaf dat ik haar had laten thuis voelen in de academische wereld, waar ze dat nooit had verwacht. Haar verrassing wil ik opvatten als een uitdaging, om zoveel mogelijk studenten vertrouwd te maken het academische denken.”

Over de Docent van het Jaar verkiezingen van ISO

Deze wordt jaarlijks georganiseerd. Alle universiteiten en hogescholen mogen één docent voordragen. Een jurypanel zal aansluitend acht eindkandidaten kiezen uit de geleverde dossiers, op basis van een te geven gastcollege wordt dan een winnaar vastgesteld. De winnaar krijgt 25.000 euro te besteden om het onderwijs op diens instelling te verbeteren.

Het gastcollege vindt dit jaar plaats op 19 april, in het Muntgebouw in Utrecht. Alle geïnteresseerden zijn welkom, toegang is gratis.

Bekijk ook: https://iso.nl/docentvanhetjaar/


De Universiteit voor Humanistiek heeft filosofiedocent Bram van Boxtel voorgedragen als kandidaat voor de Docent van het Jaar-verkiezingen, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voor deze kandidaatstelling had de Universiteitsraad op haar beurt verkiezingen gehouden onder de eigen UvH studenten. Bram werd hierin met een ruime voorsprong verkozen.