Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe kunnen we vreedzaam ruziemaken? Podcast over democratie en burgerschap


9 februari 2022


“Burgerschap is het fundament van onze samenleving,” aldus Evelien Tonkens. “Het betekent dat we twee dingen doen die ingewikkeld zijn: we erkennen andere mensen als gelijkwaardig, en we respecteren dat ze anders zijn. En met burgerschap zeg je óók: over die verschillen gaan we misschien wel ruzie maken, maar dat doen we geweldloos.” Martin van Pul maakt een eigen podcast-serie met de naam Saving Democracy 101. In de eerste aflevering ging hij in gesprek met onderzoekers Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp van de Universiteit voor Humanistiek.


Aanleiding van het gesprek was het boek En Nou Mag Ik Even: Burgerschap, wat is het en wat kun je er mee? Hierin behandelen Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp de belangrijkste onderdelen van modern burgerschap op een toegankelijke manier. Martin gaat met hen in gesprek over het belang van burgerschap en de vraag wat hiervoor nodig is. Aan de basis van burgerschap liggen onze democratische rechtsstaat en de verzorgingsstaat. Die moeten we samen actief onderhouden. Menno Hurenkamp: “Je kunt niet achterover gaan hangen. Het is van belang dat je je stem laat horen, dat je je in anderen kunt verplaatsen en weet om te gaan met democratisch gezag.”


Luister fragment uit de podcast!

De serie van Martin van Pul is ook te vinden op Spotify


Nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector. Menno Hurenkamp is docent-onderzoeker en opleidingscoördinator van de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Zij houden zich al meer dan twintig jaar bezig met burgerschap. 

Nieuwsgierig? 

Vrijdag 18 februari is er een proefcollege. Zaterdag 26 maart is er een Open Dag.

Meld je aan

Zie ook

Menno Hurenkamp op npo over nieuwe publicatie over democratie en burgerschap

RTL Nieuws: Onderwijsraad: stel duidelijke grenzen aan vrijheid van onderwijs 

Human: https://www.human.nl/tegenwind/lees/systeempijn.html

Hun boek is een uitgave van Boomfilosofie.

Martin van Pul maakte een eigen podcast-serie met de naam Saving Democracy 101. In de eerste aflevering ging hij in gesprek met onderzoekers Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp van de Universiteit voor Humanistiek.