Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Open Dag Masters 26 maart 2022 voorbij

Ben je nieuwsgierig naar een van onze masters? Op deze zaterdag kun je kennismaken met:

Op de Open Dag kun je in gesprek gaan met onze docenten en studenten, en je vragen voorleggen aan de studieadviseur. Ook worden er proefcolleges gegeven.
Er is een inloop met koffie en thee vanaf 10 uur.

*10.30 - 11.45 uur - Blok 1 – Master Zorgethiek en Beleid

*12.15 - 13.30 uur - Blok 2 – Master Humanistiek

*13.45 - 15.00 uur - Blok 3 – Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven 

Het precieze programma staat hieronder. Het zal plaatsvinden in ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht.
Meld je aan, en we houden je op de hoogte!

Proefcolleges op de Open Dag


Master Humanistiek: Femmianne Bredewold
Het proefcollege voor de master Humanistiek wordt gegeven door hoofddocent Femmianne BredewoldFemmianne houdt zich al sinds het begin van haar wetenschappelijke carrière bezig met de vraag op grond van welke regels mensen voor elkaar willen zorgen. Dit is met name interessant nu de overheid met de veranderende verzorgingsstaat aan mensen vraagt meer voor elkaar te doen. Willen buren wel meer voor elkaar zorgen? En onder welke voorwaarden? Kan je mensen vragen om te zien naar mensen met een beperking? 


Master Zorgethiek en Beleid: Carlo Leget
Carlo Leget verdiept zich als hoogleraar Zorgethiek al jarenlang in thema's rondom zingeving, spiritualiteit en ethiek, en geldt als een van de specialisten op het gebied van palliatieve zorg. Zo ontwikkelde hij een gesprekmodel dat helpt bij gesprekken over het levenseinde. Maar zijn belangstelling is veel breder, 'zorgen' doen we immers op zoveel plekken in de samenleving. Hij is vanaf het begin betrokken bij de masteropleiding en werkt internationaal samen met een van de grondleggers van de zorgethiek Joan Tronto. Carlo werkt ook nauw samen met praktijken, en is lid van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad.


Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven: Evelien Tonkens
Hoogleraar Evelien Tonkens is een bekend gezicht als het gaat om thema's als participatie, burgerschap en democratisering. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en de publieke sector, voor zowel het bredere publiek als de academische, internationale wereld. De meest recente publicatie is het boekje En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je er mee?, dat ze samen schreef met Menno Hurenkamp, opleidingscoördinator van de master.


Programma

Blok 1 – Master Zorgethiek en Beleid - 10.30 - 11.45 uur

10.30 – 10.35 uur Welkom door Eva Grosfeld 

10.35 - 11.00 uur Voorlichting studieadviseur Inge-Marlies Bulsink

11.00 – 11.25 uur Proefcollege hoogleraar Carlo Leget, met napraten

11.25 - 11.45 uur In gesprek met (oud-)studenten


11.45 - 12.15 uur Pauze


Blok 2 – Master Humanistiek - 12.15 - 13.30 uur

12.15 – 12.20 uur Welkom door Eva Grosfeld 

12.20 - 12.45 uur Voorlichting studieadviseur Inge-Marlies Bulsink

12.45 - 13.10 uur Proefcollege UHD Femmianne Bredewold, met napraten

13.10 - 13.30 uur In gesprek met (oud-)studenten en stagecoördinator Marco Otten


13.30 – 13.45 uur Pauze


Blok 3 – Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven - 13.45 - 15.00 uur 

13.45 – 13.50 uur Welkom door Eva Grosfeld 

13.50 - 14.15 uur Voorlichting studieadviseur Inge-Marlies Bulsink

14.15 - 14.40 uur Proefcollege hoogleraar Evelien Tonkens, met napraten

14.40 -  15.00 uur In gesprek met studenten


15.00 – 15.30 uur UitloopLocatie Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
E-mail voorlichting@uvh.nl
Datum 26-3-2022
Openingstijden 10.00 - 15.30 uur (zie hierboven het programma)