Tweedaagse cursus Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Als praktijkondersteuner GGZ werk je in de huisartsenpraktijk vaak met patiënten die zijn vastgelopen. Een klachtgerichte en actieve of oplossingsgerichte benadering kan dan heel effectief zijn. Maar het komt ook vaak voor dat je patiënt een ervaring deelt die om een andere vorm van aandacht vraagt. Dan kan het gaan om het delen van kwetsbaarheid, een behoefte om echt gezien en gehoord te worden, verwarring over wat het leven met iemand doet.  Het zijn vragen die verder reiken, zoals de vraag naar betekenis of persoonlijke zingeving. Soms valt er eigenlijk niets op te lossen maar wordt er vooral een appèl gedaan op jou als mens. 


Hoe begeleid je patiënten met hun levensvragen? En: Hoe onderhoud jij zin in jouw werk? Het werken met jouw patiënten doet vaak een beroep op je als persoon, op je aandacht en veerkracht en op jouw innerlijke ruimte. Hoe blijf jij in contact met wat jou inspireert en raakt? 


Meld je aan

Inhoud

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen. Er is aandacht voor het ontdekken, beluisteren en ingaan op de soms bedekte behoefte aan zingeving bij jouw patiënt. Daarnaast wordt er ingegaan op jouw persoonlijke behoefte aan inspiratie en zingeving in jouw werk.

De cursus is ontwikkeld door praktijkondersteuners GGZ en geestelijke verzorgers in een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In dit project onder leiding van prof. dr. Gaby Jacobs, is intensief gewerkt aan het delen van werkervaring, professie en kennis in het verkennen van zingevingsthema’s voor het werken in de huisartsenpraktijk.

Opzet

  • De eerste dag begint met een ochtend over “Zingeving in jouw professionaliteit als POH GGZ”. In de middagbijeenkomst gaat het om “Herkennen van en werken met zingevingsvragen van je patiënt”.
  • Op de tweede dag staat in ochtend de “Bewustwording van eigen innerlijke ruimte in contact met patiënten” centraal. De middagbijeenkomst draait om “Werken met meerdere perspectieven: het medisch-psychologische perspectief en het existentiële perspectief”.

De werkvormen in deze cursus zijn gevarieerd en ontleend aan het samenwerkend leren, zoals POH GGZ en geestelijk verzorgers tijdens het actieonderzoek hebben toegepast.

Docententeam

Dr. Suzette van IJssel, humanisticus en geestelijk verzorger
Drs. Ria Mous, GZ psycholoog en docent opleidingen POH GGZ
Drs. Marc Rietveld, theoloog en geestelijk verzorger
Henriette Rockland, ervaringsdeskundige
Prof. dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek

Wanneer en waar?

Data: vrijdag 25 maart en vrijdag 8 april 2022
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Kosten en accreditatie

Accreditatie: aangevraagd bij LV POH-GGZ
Kosten: €399,- voor deze tweedaagse training.


Meld je aanContactpersoon Gaby Jacobs
Locatie UvH
Periode van 25-3-2022 t/m 8-4-2022
Openingstijden Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u van tevoren even contact op met de receptie (030 2390100).
 

Pagina delen