Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 10 april 2018

Tijd voor pedagogiek (oratie Gert Biesta)


Prof.dr. Gert Biesta houdt 11 april zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming, met als titel Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. De leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Stichting NIVOZ). De zaal zit vol, maar de oratie is vanaf 19 april beschikbaar op de site. Lees verder>

Lezing en seminar met Jason Rodriquez: 'Dignity and Emotional Labor in Care Work'


Mag je liegen tegen mensen met dementie? Hoe spelen inhumane computersystemen de baas over humane zorgverleners? Hoe om te gaan met pijnlijke en gênante situaties in kwalitatief onderzoek? Donderdag 12 april organiseert de graduate school zijn jaarlijkse conferentie. Dit jaar is er de speciale gast Jason Rodriquez (University of Massachusetts), auteur van het boek  Labors of Love. Nursing homes and the structure of care work. Lees meer> 

Humanistisch geestelijk verzorger zijn, nu en in de toekomst


Hoe kun je als humanistisch geestelijk verzorger van betekenis zijn, nu en in de toekomst? Ga hierover met elkaar in gesprek op de werkconferentie voor humanistisch geestelijk verzorgers rond het thema Met zorg naar elkaar omzien, die zal plaatsvinden op 19 april bij de Observant in Amersfoort. Lees meer op de site van het Humanistisch Verbond>

Wat het leven de moeite waard maakt


Veel ouderen met ernstige fysieke beperkingen of dementie ervaren hun leven nog steeds als waardevol. Waar zit hem dat in? Volgens geestelijk verzorger Peterjan van der Wal is het vooral belangrijk dat zij zich verbonden voelen met de mensen om hen heen. In deze relaties spelen wederkerigheid en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Dinsdag 24 april  verdedigt Van der Wal zijn proefschrift Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Vacatures

We hebben verschillende vacatures: een docent Educatie, en twee promovendi.

Het lastige aan het organiseren van burgerinitiatieven


In april verscheen een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman over de rol van de overheid bij burgerinitiatieven, Waar een wil is. De ombudsman roept overheidsinstanties op om na te gaan wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Naar aanleiding van het rapport zond Radio Limburg een gesprek uit over burgerinitiatieven met Ben van Essen, voorzitter van Kleine Kernen Limburg, en Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Waarom veteranen last krijgen van morele verwondingen

Veteranen lopen meer dan anderen het risico op een ‘moral injury’ of morele verwonding. “Een onderschat en voor Nederlandse begrippen onbekend thema”, stelt Erwin Kamp, hoofd Humanistische Geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Hij bood zijn boek Moral injury aan aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Het boek bevat ook voor politici een boodschap. “Wees eerlijk en duidelijk over de bedoeling van een missie.” Lees verder>

UvH alumnus benoemd tot humanistisch geestelijk verzorger: groot nieuws in Verenigd Koninkrijk


De Britse National Health Service heeft Humanistiek alumnus Lindsay van Dijk onlangs benoemd tot humanistisch geestelijk verzorger en teamleider in het Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, een koepel ziekenhuizen. In Engeland opmerkelijk nieuws, opgepakt door de BBC en allerlei kranten en nieuwssites, waaronder The Times en The Guardian, want het is de eerste keer dat een geestelijk verzorger met niet-religieuze achtergrond een dergelijk team aanvoert. Lees verder>