Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Het lastige aan het organiseren van burgerinitiatieven


7 april 2018


Vorige week verscheen een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman over de rol van de overheid bij burgerinitiatieven, Waar een wil is. De ombudsman roept overheidsinstanties op om na te gaan wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Naar aanleiding van het rapport zond Radio Limburg een gesprek uit over burgerinitiatieven met Ben van Essen, voorzitter van Kleine Kernen Limburg, en Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.


Van Essen legt er de nadruk op dat veel burgerinitiatieven gefrustreerd worden door regelgeving en bureaucratie van gemeenten. "De overheid moet de beweging van bewonersinitiatieven benaderen vanuit de idee: we hebben ze heel hard nodig. Het oprichten van pakweg een zorgcoöperatie is geen hobbyisme”, aldus Van Essen. “Er is goede wil van beide kanten, maar het is een hardnekkig vraagstuk.”


Evelien Tonkens legt uit dat het ook belangrijk is dat burgers meer rekening houden met de taken van de overheid. “Je moet naar beide partijen kijken. In dit rapport gaat het over burgers die gefrustreerd raken door de overheid, maar inwoners moeten op hun beurt ook begrip tonen voor de taken van de overheid. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de brand- en verkeersveiligheid”, aldus Tonkens. "Bovendien hechten we in onze democratie aan inspraak, dat kost nu eenmaal tijd."


Beluister het interview op de site van Radio Limburg>

Meer over het rapport van de Ombudsman 'Waar een wil is' > 


Meer over onderzoek naar burgerinitiatieven van de leerstoelgroep van Evelien Tonkens>

Vorige week verscheen een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman over de rol van de overheid bij burgerinitiatieven, Waar een wil is. Naar aanleiding van het rapport zond Radio Limburg een gesprek uit over burgerinitiatieven met Ben van Essen, voorzitter van Kleine Kernen Limburg, en Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.