Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universitair docent Educatie

Vacature 18-04


De Universiteit voor Humanistiek heeft een vacature voor: 

Universitair docent Educatie

0,5 fte (= 19 uur/week)

Profiel 

De universitair docent maakt deel uit van een team dat verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en het onderzoek op het terrein van professionele (identiteit)ontwikkeling; interculturele educatie, moreel-politieke ontwikkeling; religieuze, humanistische en existentiële vorming


De onderzoeksgroep kent vier, aan elkaar gerelateerde, onderzoekslijnen:  


 1. Onderzoek naar de theoretische en normatieve dimensies van educatieve processen en praktijken; 
 2. Onderzoek naar de morele en politieke dimensies van burgerschapseducatie, inclusief curriculumontwikkeling en -ontwerp; 
 3. Onderzoek naar de voortgaande ontwikkeling van educatieve professionals in het primair, voortgezet en hoger (beroeps)onderwijs, als ook in andere educatieve settingen, met speciale aandacht voor de morele, existentiële  en politieke dimensies van het educatieve handelen; 
 4. Onderzoek naar de bijdrage van onderwijs aan de humanisering van de samenleving en de humanisering van educatieve praktijken. 

Taken

 • Geven van onderwijs in programma’s die worden geboden door de Educatiegroep op Bachelor en Master niveau, eventueel ook PhD; 
 • Leveren van een bijdrage aan het onderzoek van de Educatiegroep; 
 • Publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en boeken; 
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken; 
 • Leveren van een bijdrage aan het verwerven van onderzoeksgelden; 
 • Deelnemen aan landelijke debatten door publicaties in vakbladen, beleidsrapportages, via sociale media of digitale platforms en/of door deelname in educatie-netwerken. 

Vereisten 

 • Relevant afgerond promotieonderzoek in educatie, sociale wetenschappen of filosofie; 
 • Onderwijservaring op Bachelor en Master niveau;
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Engels; 
 • Publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • Affiniteit met de onderzoek agenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie zoals uitgedrukt in de Preambule van het UvH Strategisch Plan 2017-2021. 

De volgende kwalificaties strekken tot aanbeveling:

 • Ervaring met deelname aan relevante publieke debatten;  
 • Ervaring met het samenwerken in onderzoeksprojecten en onderwijsteams;
 • Succes in het verwerven van externe onderzoeksgelden. 

Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid en aanwezigheid van voldoende financiering is er uitzicht op een vast dienstverband. 

De functie is ingeschaald als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire functiewaarderingsysteem UFO (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten, min. € 3475,= tot max. € 4757,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). 

Indiensttreding bij voorkeur per 1 augustus 2018.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. dr. Doret de Ruyter (D.deRuyter@UvH.nl) of dr. Isolde de Groot (I.deGroot@UvH.nl).


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en publicatielijst, uiterlijk 23 april 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘sollicitatie 18-04’.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De Universiteit voor Humanistiek heeft een vacature voor een Universitair docent Educatie. De universitair docent maakt deel uit van een team dat verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en het onderzoek op het terrein van professionele (identiteit)ontwikkeling; interculturele educatie, moreel-politieke ontwikkeling; religieuze, humanistische en existentiële vorming.