Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dies Natalis: Zin in de Stad!

 

Hoe ziet Utrecht er uit in 2025? Er is voorspeld dat ze de snelst groeiende stad wordt van Nederland. Vooral jongeren en ouderen trekken naar de stad, aangetrokken door de vele voorzieningen op het gebied van scholing, cultuur en zorg. Wat verwachten zij van de stad? En: hoe kijken Utrechtse organisaties naar hun rol in de toekomst? Wat betekent dat voor de stappen die ze nu ondernemen, en kunnen zij iets voor elkaar betekenen?

 

Op onze 23e verjaardag kijken we graag met u vooruit met Zin in de stad, een middag vol gedachten experimenten, georganiseerd in samenwerking met ons praktijkcentrum Zingeving & Professie.

 

Luister naar de keynote van Renée Heijnen, projectmanager Utrecht Europese Culturele Hoofdstad 2018 van de Gemeente Utrecht; voer rondetafelgesprekken met scholieren, studenten en hun opleiders; speel een serious game over goed ouder worden of neem deel aan het forum over de toekomst van kennis en cultuur in Utrecht!


Info: Maya Swaans, m.swaans@uvh.nl

Programma

13.00 - 14.15 uur Opening door rector Hans Alma, uitreiking van Leo Polak scriptieprijs, lezing over nieuwe vormen van  verbinding en creativiteit in Utrecht door Renée Heijnen, projectmanager Utrecht Europese Culturele Hoofdstad 2018 van de Gemeente Utrecht

14.15 – 14.30 uur pauze

14.30 - 16.30 uur, tweede deel met drie parallelle sessies/ workshops, zie hieronder.

16.30- 17.30 uur borrel

Meld u aan!

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via het formulier dat verschijnt als u HIER klikt. Als deelnemer ontvangt u gratis het boek Waardevolle wetenschap!

Open Ruimte: kansen voor een pluriforme, gastvrije en vitale stad

Lezing Renée Heijnen

De wereld is in crisis en dat voelen we ook in Utrecht. Gelukkig beschikt de stad over een grote creatieve kracht, die haar vitaal en weerbaar houdt. In de nieuwe gemeentelijke cultuurvisie 2012-2022 'Open ruimte' wordt een lans gebroken voor onorthodoxe, slimme, constructieve verbindingen tussen culturele organisaties en creatieven, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De tijd is er rijp voor, de kansen liggen voor het grijpen.

 

WORKSHOPs & forum

1. Goed opgeleid in Utrecht

Rondetafelgesprekken met scholieren, studenten en hun opleiders over ambities en professionaliteit anno 2025

Kan een computersimulatie in de toekomst de docent vervangen? Is het niet hoog tijd om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid in je opleiding? Opleidingen en aanstormende professionals brainstormen over onderwijs in Utrecht anno 2025. Aan het woord komen zowel coördinatoren van opleidingen, als studenten. Zij vertellen over hun ambities met betrekking tot hun opleiding en over professionaliteit anno 2025. Vervolgens buigen we ons in rondetafelgesprekken over prangende vragen die samenhangen met deze ambities. Met medewerking van de Marnix Academie en ROC ASA.

Onder leiding van Isolde de Groot en Femke Kaulingfreks

2. Goed ouder worden in Utrecht

Een serieus spel over de vraag hoe goed oud te worden, nu en in de toekomst

Ouder worden in 2025, kijk je er vol verwachtig naar uit, of met angst en beven? Voel je iets voor een nieuwe levensloop waarin leren, zorgen, werken en genieten steeds kan worden gecombineerd? Is 'de pil van Drion' in 2025 bij de apotheek verkrijgbaar?

Deze workshop begint met een korte presentatie van Peter Derkx en Alexander Maas van de nieuwe bundel Goed Ouder Worden van het gelijknamige onderzoeksproject. Daarna spelen we een serieus spel met alle deelnemers, over een aantal spannende thema’s die verband houden met de vraag hoe het beste ouder te worden, nu en in de toekomst.
Onder leiding van Bart van Linder van “Actor – adviseurs bij verandering”. 

3. De toekomst van kennis en cultuur in Utrecht

Een forumdiscussie met vertegenwoordigers van Utrechtse onderwijs-, kennisinstellingen, en culturele organisaties.

Stel je voor, het is 2025. Utrecht is een bruisende stad op het gebied van kennis en cultuur. Verschillende organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe ziet hun ideaalscenario er uit?

In gesprek met de zaal worden de verschillende toekomstperspectieven van de forumleden onderzocht. Welke thema’s en waarden vallen hier in op? Waar liggen overeenkomsten en waar kunnen zij elkaar versterken?

Met: Hans Alma (rector Universiteit voor Humanistiek); Peter de Haan (directeur Vrede van Utrecht); Margriet van Kraats (directeur Tivoli); Nirav Christophe (lector Hogeschool voor de Kunsten Utrecht); Paul Adriaanse (universitair hoofddocent Universiteit Utrecht); en anderen.

Onder leiding van Bianca Lugten (UvH docent, coach/trainer)

Sprekers en workshopleiders

Renée Heijnen is senior adviseur strategie en internationalisering, projectmanager Utrecht Europese Culturele Hoofdstad 2018 van de Gemeente Utrecht

 

Isolde de Groot (UvH) verricht promotieonderzoek naar de vraag hoe jongeren hun burgerschap beleven, in het bijzonder ten aanzien van het democratische en pluriforme karakter van onze samenleving.

 

Femke Kaulingfreks (UvH) verricht promotieonderzoek naar politiek bewustzijn en engagement onder jongeren in probleemwijken in Parijs en Utrecht. Daarnaast is zij lid van de Doetank. De Doetank onderzoekt en ondersteunt nieuwe manieren waarop mensen vorm kunnen en willen geven aan hun stad, dorp of buurt. Dit doet zij zowel in denken (onderzoeken) als in doen (ondersteunen).

 

Peter Derkx (UvH) is hoogleraar Humanisme en levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek
 

Alexander Maas (UvH) is bijzonder hoogleraar Humanisering van de zorg aan de Universiteit voor Humanistiek


Bart van Linder is adviseur bij “Actor – adviseurs bij verandering”

 

Bianca Lugten is docente reflectievaardigheden en trainer bij Praktijkcentrum Zingeving & Professie. 

 

Hans Alma (UvH) is rector en hoogleraar Psychologie van de zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek

 

Peter de Haan is directeur van de Vrede van Utrecht, een Stichting die  de internationale reputatie van Utrecht versterkt als stad en regio van kennis en cultuur, met een aansprekend cultureel programma voor 2013 en 2018 op een manier die duurzaam effect heeft en de culturele infrastructuur versterkt.

 

Nirav Christophe is docent/ onderzoeker en lector Theatrale Maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is dramaschrijver en schrijft voor toneel, radio en televisie. Ook is hij is gastprofessor aan de Universität der Künste in Berlijn. 

 

Paul Adriaanse is universitair hoofddocent departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, en manager en senior-adviseur van USBO Advies, een onderzoeks- en adviesbureau van USBO voor externe opdrachtgevers op het gebied van uiteenlopende organisatie- en communicatievraagstukken. Hij is gespecialiseerd in vragen rondom strategiebepaling en organisatie-ontwerp en –veranderingsprocessen.
  

Margriet van Kraats is directeur van Tivoli, poppodium van Utrecht.