Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onlangs verschenen: Goed Ouder Worden

Nu de gemiddelde leeftijd in het Westen aan het stijgen is, krijgt het debat over ouder worden steeds meer aandacht. Maar stellen we ons wel de juiste vragen? In de nieuwe bundel Goed Ouder Worden  (onder redactie van Peter Derkx, Anja Machielse en Alexander Maas) komen morele vragen en zingevingsvragen aan bod, die vaak worden vergeten. De auteurs maken deel uit van de projectgroep Goed Ouder Worden van de Universiteit voor Humanistiek.

 

In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief lang leven als ‘oudere’ zullen leiden. De vraag wat ‘goed’ ouder worden is, krijgt daarom steeds meer aandacht.

 

Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie van ouderen in de samenleving, of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiële, biologische en medische discours en stelt andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen.

 

De vraag wat goed ouder worden is, kan op existentieel niveau niet voor iedereen hetzelfde antwoord krijgen. Wel is een aantal overwegingen te geven over eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid, welzijn en zingeving. Al deze thema’s komen in deze bundel aan bod.

 

Goed Ouder Worden is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag wat goed ouder worden is en hoe kan worden bevorderd dat mensen goed ouder worden.

 

De auteurs van de bundel (Jan Baars, Joep Dohmen, Peter Derkx, Hanne Laceulle, Roelof Hortulanus, Anja Machielse, Alexander Maas, Elena Bendien, Anneke Sools en Margreet Bruens) maken deel uit van de projectgroep Goed Ouder Worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid van de Universiteit voor Humanistiek.

 

Goed ouder worden, Peter Derkx, Alexander Maas, Anja Machielse (red),

1e druk, 2011

Uitgeverij SWP, http://goedouderworden.swpbook.com/

ISBN: 978 90 8850 243 9,  184 pagina's

Nu de gemiddelde leeftijd in het Westen aan het stijgen is, krijgt het debat over ouder worden steeds meer aandacht. In de nieuwe bundel Goed Ouder Worden (onder redactie van Peter Derkx, Anja Machielse en Alexander Maas) komen morele vragen en zingevingsvragen aan bod over goed ouder worden die vaak worden vergeten.