Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistiek als waardevolle wetenschap

Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs

Met de bundel Waardevolle wetenschap eert de Universiteit voor Humanistiek 'bouwrector' prof.dr. Douwe van Houten, die op 21 juni 2010 overleed. De bijdragen van collega’s van binnen en buiten de universiteit. geven een omvattend beeld van humanistiek als wetenschappelijke discipline en academische beroepsopleiding.

 

 

‘Waardevolle wetenschap’ wordt op de Universiteit voor Humanistiek ingevuld langs twee lijnen: zingeving en humanisering. Het begrip zingeving krijgt in onze laatmoderne samenleving steeds meer belangstelling. Het begrip humanisering is minder gangbaar. Het staat voor het streven naar een samenleving waarin elk mens een humaan leven kan leiden. In deze bundel worden beide begrippen op elkaar betrokken en in hun samenhang onderzocht.

 

Met de bundel Waardevolle wetenschap eert de Universiteit voor Humanistiek prof.dr. Douwe van Houten, hoogleraar sociaal beleid, die op 21 juni 2010 overleed. Als ‘bouwrector’ heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de humanistiek binnen en buiten onze universiteit. De bundel bestaat uit bijdragen van collega’s van binnen en buiten de universiteit. Zij geven een omvattend, zij het geen uitputtend beeld van humanistiek als wetenschappelijke discipline en duiden het belang van humanistiek als academische beroepsopleiding.

 

De bundel bestaat uit twee delen. In het eerste deel verkennen en verbinden we de begrippen zingeving en humanisering in verschillende verschijningsvormen. Hoe verhouden de begrippen zich tot elkaar? Hoe moeten we mensen toerusten om te werken aan een zinvol en humaan leven, voor zichzelf en voor anderen? Zingeving en humanisering worden concreter gemaakt aan de hand van thema's als onderwijsvernieuwing, diversiteit en inclusie, (normatieve) professionalisering en sociaal werk.

 

Het tweede deel zoemt in op humanistiek als waardevolle wetenschap. Centraal staat de vraag hoe de ontwikkeling van humanistiek als nieuwe menswetenschap bij kan dragen aan innovatie van wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs.

 

17-10-2012.Het boek Waardevolle wetenschap is uitgegeven in eigen beheer en is helaas niet meer verkrijgbaar.

Met de bundel 'Waardevolle wetenschap' eert de Universiteit voor Humanistiek hoogleraar sociaal beleid prof.dr. Douwe van Houten, die op 21 juni 2010 overleed. Als ‘bouwrector’ leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de humanistiek binnen en buiten onze universiteit. De bijdragen van collega’s van binnen en buiten de universiteit geven een omvattend beeld van humanistiek als wetenschappelijke discipline en academische beroepsopleiding.