Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

BEYOND: Europees onderzoek naar wetenschappelijke ethiek en integriteit


12 januari 2023


Ethiek en integriteit zijn essentiële dimensies van toponderzoek en cruciaal voor het vertrouwen van het publiek in de wetenschap. In het onderzoeksproject BEYOND werken partners uit 9 Europese landen samen om te onderzoeken wat nodig is om de naleving van de hoogste normen van ethiek en integriteit te bevorderen en wangedrag bij onderzoekers te voorkomen. Vanuit Nederland levert de Universiteit voor Humanistiek een bijdrage aan dit project, dat gefinancierd wordt met een Horizon Europese subsidie van de Europese Commissie. 


Volledig heet het project Beyond Bad Apples: Towards a Behavioral and Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in Europe. BEYOND is op 1 januari 2023 van start gegaan en duurt drie jaar. De Universiteit van Oslo is de projectleider en daarnaast komen de partners uit Denemarken, Frankrijk, Finland, Cyprus, UK, Letland, Estland en Nederland. Vanuit de Universiteit voor Humanistiek is dr. mr. Susanne van den Hooff betrokken als onderzoeker. “Ik ben heel blij dat ik hier een bijdrage aan mag leveren.”


Susanne van den Hooff heeft een master Nederlands recht en psychologie en promoveerde in 2015 aan de Universiteit voor Humanistiek op een onderzoek naar goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov, met name gedurende het traject naar een onvrijwillige opname in een instelling. Naast dit onderzoek verzorgt ze onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek/moreel beraad aan zorgprofessionals en begeleidt ze studenten bij de uitvoering van hun thesisonderzoek. 


Ze legt uit: “In het project gaan we zowel op regelgevend gebied als op educatief gebied interventies ontwikkelen. BEYOND hanteert een complex ecosysteem perspectief, dat wil zeggen dat we de vele verschillende verantwoordelijkheden van onderzoekers en andere betrokkenen erkennen. We nemen de bestaande literatuur over gedragsethiek en morele psychologie onder de loep. Ook kijken we naar de sociaaleconomische gevolgen van wangedrag bij onderzoek. Daarbij betrekken we alle belanghebbenden bij het onderzoek middels een openbare consultatie . Ik zal mij gedurende dit onderzoek met name bezighouden met de literatuurstudie, het kwalitatieve onderzoek en het testen van nieuw onderwijsmateriaal.”


Zie verder ook de projectpagina op deze website.

Ethiek en integriteit zijn essentiële dimensies van toponderzoek en cruciaal voor het vertrouwen van het publiek in de wetenschap. In het onderzoeksproject BEYOND werken partners uit 9 Europese landen samen om te onderzoeken wat nodig is om de naleving van de hoogste normen van ethiek en integriteit te bevorderen en wangedrag bij onderzoekers te voorkomen. Vanuit Nederland levert de Universiteit voor Humanistiek een bijdrage aan dit project, dat gefinancierd wordt met een Horizon Europe subsidie van de Europese Commissie.