Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Korte omschrijving

Zorgethiek richt zich op de humanisering en dehumanisering van zorg- en welzijnspraktijken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in organisaties als algemene ziekenhuizen, zorginstellingen voor geestelijk gehandicapten en organisaties op het gebied van welzijnswerk.


Zorgethiek is een interdisciplinaire vorm van (politieke) ethiek, die voortbouwt op verschillende theorieën en disciplines, zoals prakijktheorieën (Wittgenstein, Schatzki, Schmidt, Nicolini en anderen), de zorgethiek die is ontwikkeld vanuit het feministisch raamwerk, en zorgethiek als politieke ethiek (Tronto, Brugère).

De groep heeft een eigen benadering ontwikkeld die ook terugkomt in het onderwijs van de master Zorgethiek en beleid. Zo heeft ze verschillende kritische inzichten voortgebracht die zo kenmerkend zijn voor de zorgethiek, en ontwikkelden onderzoekers een model om empirisch onderzoek te kunnen verbinden met filosofische vraagstukken. De onderzoeksgroep wil zich in de toekomst blijven richten op zorgpraktijken die aan grote veranderingen onderhevig zijn en nieuwe inzichten nodig hebben in de vraag wat goede zorg betekent.


De belangrijkste doelstellingen van de groep zijn:

  • Meer inzicht verwerven in de kennis van patiënten en hun familie. Zij vormen een tot nu toe ondergewaardeerde bron van kennis.
  • Kritisch inzicht verwerven in de praktijk theorie, en mogelijk een andere benadering ontwikkelen van basis begrippen als 'actor' en 'verantwoordelijkheid', waarbij de huidige complexiteit van de zorg in beschouwing wordt genomen.

De groep maakt gebruik van zowel conceptueel als empirisch onderzoek, en combineert verschillende onderzoeksmethoden.


Bekijk een overzicht van de onderzoekers van deze groep.

Bekijk een overzicht van voorbeelden van onderzoeksprojecten.

Zorgethiek.nu

De website Zorgethiek.nu is een platform van de leerstoelgroep waarop kennis wordt gedeeld met professionals uit de zorg. De redactie wordt geleid door universitair docent Pieter Dronkers.

De leerstoelgroep Zorgethiek richt zich op de humanisering en dehumanisering van zorg- en welzijnspraktijken.