Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Zorgethiek.nu

De website Zorgethiek.nu is een initiatief van de leerstoelgroep ZorgethiekDe site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers wil de site aandacht geven aan het zorg-ethisch perspectief.


Zorgethiek (care ethics) is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door er op een bepaalde manier naar te kijken. Wat is goede zorg, gezien deze particulier situatie? Zorg vindt namelijk altijd plaats in een relatie, én in een bijzondere context van een bepaalde institutionele omgeving of organisatie. Zij kijkt naar de samenleving en legt de nadruk op zorgrelaties en –structuren. 


Het uitgangspunt van zorgethiek is de gedachte dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat ‘goed’ is. Dat goede is meer dan ‘ nuttig’, ‘efficiënt’ of aangenaam’. Het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties. Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor:


  • Het unieke en specifieke van situaties
  • Het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen
  • Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid
  • Het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar 

De redactie van de site bestaat uit stafleden, onderzoekers, studenten en oud-studenten van de master Zorgethiek en Beleid en andere masters van de UvH. Heeft u een vraag of opmerking? Mail: info@zorgethiek.nu

De website Zorgethiek.nu is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek. De site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers wil de site aandacht geven aan het zorgethisch perspectief.