Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Community resilience in Feijenoord

  • Start: september 2018
  • Eind: september 2022
  • Status: Lopend

Humanitas Rotterdam heeft een nieuwe aanpak voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Hierbij staat versterken van de weerbaarheid van bewoners centraal. Het promotieonderzoek van Yke van der Schoor volgt de resultaten van deze aanpak.

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 is Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam (90.000 inwoners). De aanpak van Humanitas is nieuw in Nederland. Uitgangspunt is dat alle bewoners in het gebied verantwoordelijk zijn voor het wel-zijn in de wijk. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas zoekt deze ‘stakeholders’ actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een groter wel-zijn in Feijenoord.


Belangrijkste doel van de aanpak is versterken van de weerbaarheid van bewoners. Ze worden gemotiveerd om keuzes te maken die voor henzelf en voor het gebied een voordeel opleveren: in gezondheid, welzijn en levensplezier. Humanitas ondersteunt en faciliteert alle partijen die een bijdrage willen leveren, maar vraagt daar wel iets voor terug: een wederdienst in de vorm van vrijwillige inzet of een andere bijdrage.


Om inzicht te krijgen in de voortgang en de resultaten van de aanpak wordt het proces gevolgd door een interactief, participerend onderzoek. Daarbij wordt voortgebouwd op theoretische inzichten omtrent community building, sociale weerbaarheid, sociale ecologieën, en een inclusieve samenleving.

Onderzoekers

(Mede)financiering

  • Gemeente Rotterdam
  • Stichting Humanitas Rotterdam

Zie ook

Humanitas: Wel-zijn in Feijenoord

De magie van Feijenoord

Humanitas Rotterdam heeft een nieuwe aanpak voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Hierbij staat versterken van de weerbaarheid van bewoners centraal. Het promotieonderzoek van Yke van der Schoor volgt de resultaten van deze aanpak.