Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Sociale vitalisering wooncomplexen voor ouderen (afgerond)

  • Status: afgerond

Onderzoek naar de sociale vitaliteit in wooncomplexen voor ouderen. Hoe kan die worden gestimuleerd, welke rol kunnen bewoners daar zelf in vervullen en welke professionele ondersteuning is daarbij nodig?

Beschrijving

Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen en de meesten willen dat zélf ook graag. Dit brengt een nieuwe opgave mee voor woningcorporaties. Zij moeten, samen met gemeenten en zorgaanbieders, zorgen voor voldoende geschikte woningen waarin ouderen prettig kunnen leven. Veel corporaties concentreren zich daarbij op fysieke en materiële aspecten van het wonen. Voor ouderen zelf zijn sociale aspecten van de leef- en woonomgeving zeker zo belangrijk.  


Tegen deze achtergrond heeft Platform31 het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ opgezet. Doel was meer kennis te krijgen over de sociale vitaliteit in wooncomplexen voor ouderen.Het experiment is uitgevoerd in tien wooncomplexen voor ouderen, verspreid over Nederland.

 

Onderzoekers Anja Machielse, Pien Bos en Wander van der Vaart van de Universiteit voor Humanistiek hebben het experiment geëvalueerd. Zij onderzochten wat de mogelijkheden en grenzen zijn van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen en wat de voorwaarden zijn voor een levendige woongemeenschap waarin onderlinge contacten gemakkelijk worden gelegd.

 

Het onderzoek laat zien dat bewoners behoefte hebben aan sociale contacten, een goede sfeer en veiligheid. Om de sociale kwaliteit van de leef-en woonomgeving te optimaliseren, hebben bewoners wel ondersteuning nodig van betrokken professionals die helpen de gemeenschapsopbouw op gang te brengen, te begeleiden en duurzaam te maken. 

Onderzoekers

Partner

Platform31

Resultaten

Download onderzoeksrapport Vitale woongemeenschappen op de site van Platform31.

Zie ook

In Trouw een artikel over het experiment: De gezelligheid in een seniorencomplex kan ook tegenvallen

In Tros Nieuwsshow (uitzending zaterdag 2 september 2017) gaf bijzonder hoogleraar Anja Machielse een toelichting.

Onderzoek naar de sociale vitaliteit in wooncomplexen voor ouderen. Hoe kan die worden gestimuleerd, welke rol kunnen bewoners daar zelf in vervullen en welke professionele ondersteuning is daarbij nodig?