Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Thomas Kampen

Thomas Kampen
Functie

Universitair Docent

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Thomas Kampen is socioloog en als Universitair Docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij promoveerde in december 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld 'Verplicht vrijwilligerswerk'. Over dat onderwerp publiceerde hij in Social Policy and Society, Voluntas en European Journal of Social Work. Mede onder zijn redactie verschenen 'De verhuizing van de verzorgingsstaat' (2018) en ‘De affectieve burger’ (2013). Momenteel doet hij onderzoek naar de decentralisatie van de bijstand.​ Zo is hij onderzoeker binnen het project 'Maatwerk of ongelijkheid? Effecten van verschillende bijstandsregimes'. Als docent is hij betrokken bij de modules: 'Humanisering en de publieke sector delen 1 en 2' en Bachelorcoördinator.

Selectie publicaties

Kampen, T., Veldboer, L., & Kleinhans, R. (2019). The Obligation to Volunteer as Fair Reciprocity? Welfare Recipients’ Perceptions of Giving Back to Society. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-15.
Kampen, T., & Tonkens, E. (2018). Empowerment and Disempowerment of Workfare Volunteers: A Diachronic Approach to Activation Policy in the Netherlands. Social Policy and Society, 1-14.
Kampen, T., & Tonkens, E. (2018). A personalised approach in activation. Workfare volunteers’ experiences with activation practitioners. European Journal of Social Work, 1-12.
Bredewold, F., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E. en Verplanke, L. (2018) De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van Gennep
Slootjes, J., & Kampen, T. (2017). ‘Is My Volunteer Job Not Real Work?’ The Experiences of Migrant Women with Finding Employment Through Volunteer Work. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(5), 1900-1921.
Kampen, T., Elshout, J., & Tonkens, E. (2013). The fragility of self-respect: Emotional labour of workfare volunteering. Social Policy and Society12(3), 427-438.
Kampen, T. (2014). Verplicht vrijwilligerswerk: De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering. Amsterdam: Van Gennep.
Kampen, T., Verhoeven, I., & Verplanke, L. (2013). De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep.'


selection of publications

Expertise

sociologie, verzorgingsstaat, professionalisme, burgerschap, publieke sector, humanisering

Onderwijs

Humanisering en de Publieke Sector 1 en 2 (derdejaarsmodules)

Lidmaatschappen en functies

Bachelorcoördinator