Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

In de dichter-bij-stand: actie-onderzoek naar menselijk contact bij de sociale dienst

  • Start project: 1 mei 2022
  • Looptijd: 3 jaar
  • Status:  lopend

In dit project willen we samen met drie gemeenten onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten.

Beschrijving

 We gaan na wat nodig is voor een goede en effectieve relatie tussen consulenten en mensen met een bijstandsuitkering. We verkennen hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen.


Onderzoek hiernaar wisselen we af met leerbijeenkomsten waarin we samen met de praktijk lessen trekken uit de resultaten en proberen verandering in gang te zetten. Deze veranderingen willen we vervolgens weer onderzoeken om de opbrengsten van het project zo goed mogelijk te borgen.


Samen ontwikkelen we o.a. handvatten en richtlijnen voor consulenten die hen helpen bij de verbetering van de werkrelatie met hun cliënten en bij reflectie op hoe zij met cliënten omgaan.

Onderzoekers

Zie ook

Contact

 Thomas KampenT.Kampen@UvH.nl.

In dit project willen we samen met drie gemeenten onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten.