Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Hoorcolleges Online

Hoorcolleges Online

Word wijzer vanuit uw luie stoel! Bekijk of beluister hoorcolleges van docenten van de UvH. Sommige colleges en lezingen zijn opgenomen in de collegezaal, een aantal reeksen is opgenomen in de studio. Alle hoorcolleges en lezingen zijn verwant aan de twee thematische pijlers waar humanistiek om draait: zingeving en humanisering.

 • Wat we kunnen leren van Afrikaanse filosofie

  De UvH vierde haar verjaardag op 27 januari 2017 met een feestelijk programma: Colourful thoughts. Het laat zien hoe Afrikaanse filosofie de westerse samenleving kan verrijken. We leven met veel culturen samen en bovendien is gebleken dat we er met alleen een westerse benadering niet uitkomen bij globale vraagstukken. De noodzaak intercultureel te leren filosoferen is groter dan ooit. Zou het westen iets van Afrikaanse filosofie kunnen leren? Op TXT radio kunt u luisteren naar de lezing van promovenda Renate Schepen die de invloedrijke Afrikaanse filosoof Sophie Oluwole (foto) als voorbeeld neemt.

   
 • Vierluik Schaamtevol: kijktips over schuld en schaamte

  Schaamte en schuld behoren tot de meest verontrustende gevoelens die ons kunnen overkomen. We stoppen ze dan ook het liefste weg. Maar: kunnen we er ook iets van leren? Met deze vraag in gedachten maakten docent-onderzoekers Carmen Schuhmann en Inge van Nistelrooij een keuze uit de serie Duivelse Dilemma's van Human. In een vierluik lichten zij hun kijktips toe.

   
 • Oratie van Anja Machielse over sociale kwetsbaarheid van ouderen

  De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. Maar doet dit recht aan de werkelijkheid? Maandag 24 oktober sprak Anja Machielse haar oratie uit Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.

   
 • Harry Kunneman: Een nieuwe menswetenschap

  "De menswetenschappen hebben lange tijd gefunctioneerd als bron van maatgevende antwoorden op de vraag naar de mens en de weg gewezen naar een humane samenleving. Zij weten echter niet goed raad met de toenemende maatschappelijke destabilisering. Dominante paradigma’s maken onvoldoende contact met de nieuwe complexiteit van onze tijd, in het bijzonder de ethische en morele vragen die daarmee verstrengeld zijn." Een twaalfdelige serie openbare colleges van Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, over een nieuwe weg die de menswetenschappen kunnen inslaan.

   
 • Afscheidscollege Joep Dohmen over zijn filosofische reis en het belang van Levenskunst

  "Ruim 150 jaar geleden zei Sören Kierkegaard: Niemand durft 'ík' te zeggen. Dat was het begin van het door mij zeker omhelsde existentialisme, de oproep tot subjectiviteit en afrekening met het Dunne Ik. Vandaag zegt iedereen 'ik' en is het Dikke Ik niet langer een grap. Levenskunst is maatschappelijk urgent. We hebben dringend behoefte aan een nieuwe bestaansethiek. Zonder dat riskeren we een samenleving van Dunne en Dikke ikken: van slachtoffers, narcisten en megalomane labbekakken.” Aldus eindigde Joep Dohmen, hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek van de Universiteit voor Humanistiek, de afscheidsrede die hij uitsprak op 3 juli 2015.

   
 • Hoe kan ik omgaan met kwetsbaarheid?

  We willen het misschien liever niet, maar we zijn allemaal kwetsbaar. Iedereen is wel eens verdrietig of onzeker. We worden allemaal wel eens ziek. En uiteindelijk zullen we allemaal het loodje leggen. In de hoorcollegeserie 'Hoe kan ik omgaan met kwetsbaarheid?' vertellen zorgethici Anne Goossensen, Frans Vosman en Carlo Leget van de Universiteit voor Humanistiek over kwetsbaarheid, zorgen, ziek zijn en sterven.

   
 • Hoe kan ik duurzaam leven?

  We weten het eigenlijk allemaal wel: onze planeet is overbevolkt, de grondstoffen raken op, bomen worden gekapt en de zeeën zijn bijna leeg en vervuild. De één voelt zich geroepen als activist achter walvisjagers aan te jagen. De ander luistert braaf naar een kennis met geitenwollen sokken aan, maar maakt zich eigenlijk het liefst zo snel mogelijk uit de voeten als het over duurzaamheid gaat. Toch denkt filosoof Henk Manschot, verbonden aan het Kosmopolis instituut van de Universiteit voor Humanistiek, dat we allemaal een band hebben met de natuur. Hij onderzoekt hoe we van binnenuit een houding kunnen ontwikkelen die van duurzaam leven geen opgave meer maakt, maar een vanzelfsprekendheid.

   
 • Hoe kan ik kiezen?

  Keuzestress. Het is een modewoord, maar dat is het niet voor niets. De vrijheid om te kiezen is soms een last, want hoe belangrijk vinden we het wel niet om goede keuzes te maken. Human en de Universiteit voor Humanistiek hebben een nieuwe serie hoorcolleges online staan: 'Hoe kan ik kiezen?' Een filosofisch inkijkje in onze ‘kiespijn’ van hoogleraren Joachim Duyndam, Joep Dohmen en Harry Kunneman.

   
 • Oratie Joachim Duyndam: De liefde van Alcestis

  Terwijl we zo graag de beheerder willen zijn van ons eigen leven met eigen keuzes, staan we veel vaker dan ons lief is, onder invloed van wat anderen ons voorhouden. Meestal hebben we dat niet eens door. Hoe kun je weerbaar zijn tegen deze druk? Beluister de oratie De liefde van Alcestis van prof.dr. Joachim Duyndam.

   
 • Voorbij het Dikke Ik: Hoe nu verder?

  Met de hoorcollegereeks 'Voorbij het dikke-ik: hoe nu verder?' zet hoogleraar Harry Kunneman het project voort dat hij met zijn boek 'Voorbij het dikke-ik' is begonnen.

   
 • Dilemma's van de democratie

  Nederland is niet alleen bang, ook in de rest van de wereld heerst de angst voor het vreemde. En dat in een tijd dat de lijnen tussen verschillende landen en culturen steeds korter worden. Of misschien juist daardoor. Het is volgens Laurens ten Kate aan de wetenschap om te proberen te begrijpen waar die angst vandaan komt. Vier colleges over de uitdagingen waar een groot ideaal, de democratie, geen eenduidig antwoord op geeft.

   
 • Joachim Duyndam: Laat je niet gek maken!

  Hoe kun je veerkrachtig zijn in een tijd waarin media en markt domineren? Maak jezelf 'geestelijk weerbaarder' door te luisteren naar "Laat je niet gek maken", een nieuwe serie hoorcolleges van Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.

   
 • Joep Dohmen: Levenskunst

  Friedrich Nietzsche zag zichzelf als een arts van de Westerse cultuur. Hij vocht voor een authentieke stijl van leven die door de moderne tijd werd mogelijk gemaakt, maar die in de kiem dreigde te worden gesmoord. Filosoof aan de Universiteit voor Humanistiek Joep Dohmen vertelt in dit hoorcollege over het leven van Nietzsche en over zijn moraal filosofie. Daarnaast gaat Dohmen in op de dreiging die Nietzsche in het nihilisme zag en de levenskunst die hij er tegenover stelde. Dit hoorcollege is het eerste deel van een vijfdelige serie hoorcolleges over levenskunst, gegeven door Joep Dohmen.