Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wie zorgt er voor de mantelzorgers? Met Menal Ahmad en Femmianne Bredewold

SG over mantelzorg

Door bezuinigingen en personeelstekorten in de zorg zal de druk op mantelzorgers de komende jaren alleen maar toenemen. Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen? Studium Generale van de Universiteit Utrecht organiseerde een avond met als onderwerp 'Wie zorgt er voor de mantelzorger?' Sprekers waren cultureel antropoloog Menal Ahmad, socioloog Femmianne Bredewold en jurist Femke de Kievit.


Menal Ahmad onderzocht in haar promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek de ervaringen en behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een familielid met dementie.  Een van haar conclusies was dat we verder moeten kijken dan culturele verschillen om deze mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen. Femmianne Bredewold is universitair hoofddocent en onderzoeker binnen de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de publieke sector.  Ze doet onderzoek naar sociale ontmoetingen, sociale relaties en sociale inclusie in een veranderende verzorgingsstaat en publiceerde meermaals over mantelzorg. Mr. Femke de Kievit is docent aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt de juridische aspecten van zorg binnen families.


Studium Generale organiseerde een avond met als onderwerp 'Wie zorgt er voor de mantelzorger?'. Sprekers zijn Menal Ahmad, Femmianne Bredewold en Femke de Kievit.