Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH en partners starten onderzoek naar de toepassing van Bildung op vmbo-scholen

Kinderen die springen op het schoolplein

1 september 2021


Hoe kun je vmbo-leraren stimuleren om Bildung een plek te geven in hun onderwijs? En hoe ervaren hun leerlingen dit? Vanaf 1 september start de Universiteit voor Humanistiek met 4 hogescholen een onderzoeksproject, waarin zij intensief samenwerken met het vmbo. Samen onderzoeken en ontwikkelen zij onderwijspraktijken die waarin veel meer dan voorbereiding op de arbeidsmarkt centraal staat. 


Het afgelopen decennium is Bildung vaak aangehaald als alternatief voor een onderwijsvisie waarin de overdracht van vakspecifieke kennis en vaardigheden en het voorbereiden op de arbeidsmarkt centraal staat. Bildung gaat over de vorming van de gehele mens, als een doel op zich. De Duitse Bildung-traditie werd uitgewerkt voor het algemeen vormende en hogere onderwijs, maar nog amper voor het (v)mbo. En dat terwijl vorming een belangrijk onderdeel van het vmbo is, en ongeveer de helft van alle vmbo-leerlingen naar het vmbo gaat. In dit project wordt de potentie van de Bildung-traditie voor het vmbo uitgewerkt en kritisch gevolgd.  

Professionele leergemeenschappen

Het project Voorbeeldige bildung in het vmbo loopt van 1 september 2021 tot 1 april 2022 en bestaat uit twee componenten. In vier provincies worden professionele leergemeenschappen (PLG’s) opgezet, waarbinnen vmbo-leraren ervaring en kennis over bildend onderwijs uitwisselen en ontwikkelen. Hierbij zijn 20 vmbo-docenten van 10 middelbare scholen betrokken. Docent-onderzoekers van de lerarenopleidingen van Fontys, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Windesheim zullen de bijeenkomsten hiervoor begeleiden.

Wetenschappelijk onderzoek

Tegelijk voert de Universiteit voor Humanistiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit om te achterhalen hoe vmbo-leraren Bildung laten zien en in welke mate hun leerlingen dit waarnemen. Dr. Wouter Sanderse voert het onderzoek uit namens UvH, samen met een postdoc. Voor het project is financiering beschikbaar gesteld door een Nederlandse stichting.

Pilot

Dit project is een vervolg op de pilot Bildung doen in het vmbo, die liep van 1 maart 2020 tot 1 mei 2021.  In deze pilot zijn twee professionele leergemeenschappen rondom Bildung opgezet voor vmbo-docenten uit het midden en zuiden van het land.


Lees meer op de projectpagina.


Foto door Mary Taylor via Pexels

Hoe kun je vmbo-leraren stimuleren om Bildung een plek te geven in hun onderwijs? En hoe ervaren hun leerlingen dit? UvH en partners onderzoeken dit.