Deze website maakt gebruik van cookies

UvH Nieuwsbrief (10 november 2020)

Promotie onderzoek: Ruimte voor zingeving in keukentafelgesprekken van sociaal werkers vraagt andere aanpak


Zingeving heeft het afgelopen decennium een steeds prominentere rol gekregen in sociaal beleid. Zo wordt van sociaal werkers in toenemende mate verwacht dat ze stilstaan bij zingeving en levensvragen van burgers. Promovendus Vicky Hölsgens onderzocht in hoeverre en hoe ze dit doen in de context van zogenaamde keukentafelgesprekken. Ze ontdekte dat zingeving weliswaar gezien wordt als een beleidsdoel, maar dat dit in de praktijk vraagt om een andere aanpak. Donderdag 12 november verdedigt zij haar proefschrift Gebroken verhalen aan de keukentafel. Over zingeving in de Nederlandse verzorgingsstaat aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder.

Promotie onderzoek: Praktische wijsheid is onmisbaar om goede medische zorg te verlenen


Kinderarts en ziekenhuisbestuurder Marij Bontemps observeerde dagelijkse medische praktijken in een algemeen ziekenhuis, en ontdekte dat praktische wijsheid onmisbaar is om in deze  complexe netwerken goede medische zorg voor elkaar te krijgen. Op 26 oktober verdedigde zij haar proefschrift Praktische wijsheid: de essentie van professionaliteit in medische praktijken aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder.

Download de oratie van bijzonder hoogleraar Geert Smid over traumatische rouw


Traumatische rouw is een nieuw begrip in de hulpverlening. De behandeling van rouw vraagt een andere manier van kijken en zorg verlenen, aldus prof.dr. Geert Smid, psychiater bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek. We berichtten al eerder over zijn oratie Een raamwerk van betekenisgeving na verlies die hij 2 oktober uitsprak. U kunt deze oratie terugzien en downloaden. Lees verder.

Bram Eidhof in Nieuwsuur: Scholen moeten beter toegerust worden om les te geven in burgerschap


Naar aanleiding van de moord op de Franse leerkracht Samuel Patty staat het burgerschapsonderwijs weer hoog op de politieke agenda. Maar het bespreken in de klas van politiek gevoelige onderwerpen en het gebruik van spotprenten hierbij vraagt van scholen en docenten een rol waarin zij beter ondersteund moeten worden, vindt Bram Eidhof, universitair docent Burgerschapseducatie aan de Universiteit voor Humanistiek. “Het moet duidelijker zijn wat er van deze lessen wordt verwacht.” Hij lichtte dit toe in het programma Nieuwsuur. Lees verder.

EU subsidie voor onderzoek naar de universiteit voor de toekomst (EU4TRANSITION)


De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een Europees onderzoek naar een nieuw type universiteit, waarin levensbeschouwelijkheid en ecologie centraal staan. Het project heet EU4TRANSITION: European University for Transition, en is gesubsidieerd door de Europese Unie. Lees verder.

UvH leidt Europees onderzoek naar positie van zelfstandig wonende ouderen


De Universiteit voor Humanistiek start binnenkort, samen met Europese partners, een onderzoek naar verbetering van de positie van zelfstandig wonende ouderen in Europese samenlevingen. Het project SEE ME. Social inclusion through Meaningful Ageing staat onder leiding van hoogleraar prof.dr. Anja Machielse, en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Lees verder.

Inspiratie event Studentenwelzijn in Coronatijd: kijk terug!


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waar de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt, organiseerde onlangs het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event overhandigde de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst nam. U kunt het event terugkijken. Lees verder.

Bekijk korte lezing van Gaby Jacob: ‘Zingeving is een taak voor álle professionals in zorg en welzijn'

Gaby Jacobs aan het woord tijdens de werkconferentie
Op 27 oktober was Gaby Jacobs gastspreker op de werkconferentie 'Zingeving in de buurt: dat doen we samen!', georganiseerd door Agora. Ze vertelde meer over de groeiende maatschappelijke aandacht voor zingeving in het algemeen, en het belang van deze aandacht in de sectoren Zorg en Welzijn in het bijzonder. "Zingeving wordt inmiddels gezien als een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid, niet langer als iets er naast." Bekijk haar bijdrage (10 minuten).

Ook in de media

Geert Smid in gesprek met nrc, De stilte in huis werd ineens heel luid (5 oktober 2020)

Opinie Anja Machielse en Theo van Tilburg over complexiteit van eenzaamheid in De Volkskrant (5 oktober 2020)

Menno Hurenkamp in gesprek met verslaggever van De Nieuwe Maan over vrijheid van meningsuiting en spotprenten (6 november 2020)

Anja Machielse aangehaald in Trouw, Alleen is maar alleen, al helemaal tijdens de tweede golf (8 november 2020)