Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Opinie Anja Machielse en Theo van Tilburg over complexiteit van eenzaamheid in de Volkskrant


6 oktober 2020


Professionals en vrijwilligers zetten zich wel degelijk in om eenzaamheid in al zijn complexiteit bespreekbaar te maken, stellen Anja Machielse en Theo van Tilburg in een opiniestuk in de Volkskrant. Zij zijn het niet eens met het beeld dat filosoof Marjan Slob eerder in de krant schetste.


Marjan Slob schreef kritisch over de Week tegen Eenzaamheid en het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS:  “De ene vorm van eenzaamheid is de andere niet; lang niet alle manifestatievormen van eenzaamheid zijn met een gezellig kopje koffie te verlichten.” Volgens haar is de opvatting van eenzaamheid die onder het actieprogramma ligt ‘grof en weinig subtiel’: “Eenzaamheid wordt verbasterd tot ‘weinig onder de mensen zijn’, terwijl eenzaamheid in feite een complex gevoel is.” 

Beeld doet professionals en vrijwilligers tekort

Anja Machielse (hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de UvH) en Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam) vinden dat Slobs voorstelling van zaken professionals en vrijwilligers tekort doet. “Zij zetten zich op tal van manieren in om eenzaamheid in al zijn complexiteit bespreekbaar te maken en putten daarbij uit een uitgebreid repertoire van ondersteuningsvormen.


Het actieprogramma heeft volgens hen wel aandacht voor de specifieke ervaringen en behoeften van mensen die zich eenzaam voelen. Bij de een gaat het om een gemis aan contact, bij anderen om emotionele of existentiële eenzaamheid. “Veel professionals en vrijwilligers die iets aan eenzaamheid willen doen, zijn zich bewust van deze verschillen. Ze weten dat eenzaamheid een uiterst persoonlijke ervaring is en proberen met hun hulp aan te sluiten bij die beleving.”

Terechte aandacht voor complexiteit

Machielse en Van Tilburg delen de mening van Slob dat er aandacht nodig is voor de complexiteit van eenzaamheid. “We moeten voorkomen dat álle mensen die zich eenzaam voelen over één kam worden geschoren. […] Wij dringen dan ook aan op een gevarieerde aanpak van eenzaamheid die aansluit bij de verschillende vormen van eenzaamheid.”


Lees het opiniestuk via de VolkskrantComplexiteit van eenzaamheid wordt wel degelijk erkend

Professionals en vrijwilligers weten dat eenzaamheid een uiterst persoonlijke ervaring is, stellen Anja Machielse en Theo van Tilburg in de Volkskrant.