Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 7 september 2017

IMPRESSIE OPENING ACADEMISCH JAAR OVER DE ONTWIKKELING VAN ONZE MORAAL

"Ik beschouw de ontwikkeling van onze moraal als een evolutionair project. Dat begon duizenden jaren geleden, en zal nooit afgelopen zijn. Iedereen moet zijn eigen weg hierin vinden. Je opleiding aan de universiteit kan je hierop voorbereiden.“ Maandag 4 september sprak de Brits-Amerikaanse filosoof Philip Kitcher studenten en medewerkers van de universiteit toe tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar. U kunt de presentaties bekijken.


UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK EN ZORGORGANISATIE PRISMA GAAN SAMENWERKEN

De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Maandag 4 september ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg. Lees verder>


ONDERZOEKSRAPPORT: VITALE WOONGEMEENSCHAP OUDEREN ONTSTAAT NIET VANZELF

Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar een vitale woongemeenschap ontstaat niet vanzelf. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek evalueerden een woonexperiment van Platform31 en presenteerden hun bevindingen. U kunt het rapport downloaden>.


AFSCHEID HARRY KUNNEMAN DONDERDAG 5 OKTOBER

Donderdagmiddag 5 oktober 2017 geeft Harry Kunneman zijn afscheidscollege als hoogleraar Sociale Filosofie, in het bijzonder theorie en praktijk van normatieve professionalisering. Zijn afscheidscollege is getiteld: Radicaal humanisme. Voorafgaand aan zijn afscheidsrede organiseert het Gezelschap Waardenwerk in samenwerking met de universiteit een conferentie rond de bundel Amor complexitatis van Harry Kunneman, die op 5 oktober verschijnt. Lees verder>


JONGE HUMANISTEN ZIJN MINDER UITGESPROKEN OVER HET NIET-BESTAAN VAN GOD

Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten en voelen meer voor rituelen. Aldus een van de bevindingen van onderzoek naar een seculiere levensbeschouwing van hoogleraar Hans Alma en docent onderzoeker Elpine de Boer. Zij presenteerden de eerste resultaten van hun onderzoek op 22 augustus op een conferentie in het Noorse Hamar. In Trouw een kort verslag. Lees verder>


EEN MOOI WOORD VOOR OORLOG

'Een mooi woord voor oorlog' is een programma dat de NPO zaterdag 2 september uitzond over de politionele acties die zeventig jaar geleden begonnen om het Nederlandse gezag in toenmalig Nederlandsch-Indië te herstellen. Hierin ook een gesprek met onderzoeker Nicole Immler en fotografe Suzanne Liem over hun onderzoek naar de zogenaamde 'Weduwen van Rawagede'. Lees verder>


VACATURES

We hebben op dit moment drie vacatures:

Lid van Raad van Toezicht

Professor of Civic, Moral and Political Education

Promovendus


NIEUWS VAN AFGELOPEN ZOMER

*Afscheidsrede Peter Derkx over spiritualiteit en ouder worden

U kunt de rede downloaden.


*Financiering voor deelproject in Nationale Wetenschapsagenda 


* Convenant met het Humanistisch Verbond en Krijgsmacht Defensie

De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de UvH, het HV en de krijgsmacht extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.


*Filosofie van het boerenverstand

In een gesprek met nrc vertelt alumnus Jan Warndorff over zijn onlangs verschenen boek.


*'Geef uw kleuter een zakmes''Knack had deze zomer een gesprek met onder anderen promovendus Martin van Rooijen, over het nut van risicovol spelen van kinderen.


*Vrijwilliger of hulpverlener

In Nieuwsuur een reportage over vrijwilligers van Humanitas. Zij krijgen steeds vaker te maken met ingewikkelde problemen waar professionele hulpverlening voor nodig is. In de studio gaf hoogleraar Evelien Tonkens een toelichting.