Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan samenwerken

4 september 2017


De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Maandag 4 september ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.


Op de foto: Jac de Bruijn (Raad van Bestuur Prisma) en Gerty Lensvelt-Mulders (rector Universiteit voor Humanistiek) ondertekenen het convenant.


Prisma en de Universiteit voor Humanistiek ontwikkelen de komende jaren gezamenlijk zorgethisch onderzoek op het gebied van zorg aan wat in beleidstermen ‘kwetsbare burgers’ wordt genoemd. Ook onderzoeken ze de positie van diezelfde ‘kwetsbare burgers’ in de wijk. De organisaties nemen zich voor om samen op zoek te gaan naar nieuwe financiering voor onderzoek, en hun kennis en expertise te delen. Zo zal de leerstoelgroep Zorgethiek van de universiteit deelnemen aan een op te richten kenniscentrum Palliatieve Zorg van Prisma.


De Universiteit voor Humanistiek en Prisma onderschrijven het belang van de zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg, en voor de zorg aan mensen met een beperking in het bijzonder. Zorgethiek richt zich op de humane vormgeving van de zorgrelatie. Beide organisaties zijn zich er van bewust dat zorg plaatsvindt in een betrekking tussen cliënt en diens perspectief, de familie en diens perspectief, en de ondersteuner, met een professioneel perspectief. Dit gebeurt altijd in een context van een bepaalde institutionele omgeving of organisatie. Prisma vormt zo’n context.


PDF-bestandDOWNLOAD convenant


Prisma
Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. De ondersteuning richt zich op het verwerven van een eigen plek in de samenleving. De rechten van de mens vormen daarbij het uitgangspunt. Prisma kiest bewust voor een zorgethisch profiel. Dit betekent concreet dat de organisatie inzet op een duurzame zorgrelatie.


Leerstoel Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek
De leerstoelgroep Zorgethiek onder leiding van Prof. dr. Carlo Leget legt zich toe op: a) het verwerven van meer inzicht in de bron van kennis die familie en netwerk zijn in het realiseren van goede zorg; b) het verwerven van inzicht in de complexiteit van de hedendaagse zorg.


Informatie
Prisma, drs Rimke Griffioen, rgriffioen@prismanet.nl, 06-21887111
Universiteit voor Humanistiek, dr Inge van Nistelrooij, i.vannistelrooij@uvh.nlDe Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Maandag 4 september ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.