Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (13 mei 2022)

Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitaliteit woongemeenschappen ouderen

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale vitaliteit in hun woonomgeving zelf op peil te houden of te verbeteren. Dat is lastig zonder professionele ondersteuning, zo blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van woongemeenschappen van ouderen in Rotterdam. Het rapport "We hopen dat het leuker en gezelliger wordt" van onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek werd op 12 mei gepubliceerd. Lees meer over het onderzoek.

Symposium 'Performing Equality in Care Work' met Jason Rodriquez (24 mei)

Symposium with Jason Rodriquez

Op het symposium Performing Equality in Care Work op 24 mei is gastonderzoeker Jason Rodriquez (University of Massachusetts, Boston) onze keynote spreker. Rodriquez vertelt over zijn recente onderzoek op een intensive care afdeling van een ziekenhuis waar hij kijkt naar de betrokkenheid van familieleden bij beslissingen om behandelingen te beëindigen. Hoe komen medische expertise en persoonlijke kennis van het leven van een patiënt samen in de setting van een medisch gespecialiseerde omgeving? Met reacties van Patrick Brown en Marjolijn Heerings. Voertaal is Engels. Programma en aanmelden.

Summerschool over 'Humanizing Birth'


Van 11 t/m 15 juli vindt een Summerschool plaats over Humanizing Birth: Launching Critical Midwifery studies. Deze vijfdaagse Engelstalige leergang wordt georganiseerd door het Critical Midwifery Studies Collective, waar Rodante van der Waal (promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek) deel van uitmaakt. Wereldwijd is er een luide roep om de humanisering van bevallingen. In deze Summerschool kijken we naar de rol die verloskundigen hierbij kunnen spelen in relatie tot de huidige kritische theorie.  Meer informatie.

‘Denken over solidariteit betekent dat we ons moeten afvragen wie we zijn en wie we willen zijn’


Solidariteit is niet alleen een theoretisch begrip maar iets dat we in de praktijk moeten brengen, zo blijkt opnieuw uit de ontwikkelingen in de Oekraïne, aldus Anja Machielse tijdens de Van Oosbreelezing. Het dwingt ons om na te denken over onze verhouding tot anderen. Machielse gaat dieper in op de betekenis van het begrip solidariteit aan de hand van denkers als Jaap van Praag en Søren Kierkegaard. Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. Download de lezing! Lees meer.

Doret de Ruyter over UNESCO-rapport: “Iedereen bloeit op zijn eigen manier”


Onlangs verscheen het UNESCO-rapport Futures of Education, waar hoogleraar Educatie Doret de Ruyter medeauteur van is. Ze werkte de afgelopen jaren samen met onderzoekers van over de hele wereld om het advies te schrijven voor betere kansen voor kinderen in het onderwijs. Wat zijn de belangrijkste take-home messages uit het rapport? Lees een interview en bekijk het rapport.

Nieuwe instrumenten voor zingeving en levensvragen in de thuissituatie

Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers  begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en steeds vaker ook in de thuissituatie. Ook van zorgverleners wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor zingeving. Binnen het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld om professionals hierbij te ondersteunen. Lees meer hierover.

Start open collegereeks: Vrijheid, verbeelding, zin zoeken (vanaf 3 juni)


In vier colleges worden actuele thema’s uit het vrijzinnig gedachtegoed vanuit de filosofie en de theologie behandeld. Religiewetenschapper Laurens Ten Kate bespreekt de drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf jaar: vrijheid, verbeelding, zin zoeken. In dit verdiepingstraject gaan we een aantal denkers samen lezen:  Charles Taylor, Richard Kearney, Hartmut Rosa en Hannah Arendt. Geaccrediteerd door SKGV. Programma en aanmelden.

Re-Imagining the Human: conferentie met Richard Kearney (8 juni)

Richard Kearney
Op 8 juni is Richard Kearney de hoofdgast op het (uitgestelde) seminar 'Re-Imagining the Human' en verzorgt hij een publiekslezing met dezelfde titel. In zijn boek Re-Imagining the Sacred verkent Kearney de mogelijkheid van een 'geloof van de ongelovigen'. Hoe kan een nieuwe voorstelling van het heilige samengaan met een nieuwe voorstelling van het menselijke? De conferentie wordt georganiseerd door UvH, samen met ArtEZ Art Academy, deThomas More Foundation en Simagine. Programma en aanmelden.

Studiemiddag SamenZin voor praktijkondersteuners huisartsen en geestelijk verzorgers (10 juni)

Deze landschapskaart is een onderdeel van de Toolbox die deelnemers aan de studiemiddag ontvangen

Ben jij praktijkondersteuner huisarts -GGZ of geestelijk verzorger in de thuissituatie? Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van zingeving? En daarin leren samenwerken met andere professionals in de eerstelijns zorg- en hulpverlening? Kom dan naar de studiemiddag SamenZin op vrijdag 10 juni. Deze gratis studiemiddag vormt een afwisselende combinatie van presentaties, workshops en ruimte voor ontmoeting. Lees meer en meld je aan.

Symposium over burgerbetrokkenheid bij energietransitie met Evelien Tonkens (17 juni)

Evelien Tonkens

Op vrijdag 17 juni 2022 vindt in Den Haag een symposium plaats met als thema Burgerbetrokkenheid bij de risico’s en onzekerheden van de energietransitie. Een van de sprekers is Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector.  Zij gaat in op een recent rapport over betrokkenheid bij klimaatbeleid en de organisatie van burgerfora waar ze bij betrokken was. Centrale vraag daarin is: hoe betrek je als bestuur inwoners bij klimaatbeleid en hoe kan het onderwerp veiligheidszorgen en -risico’s op een behulpzame manier bespreekbaar worden gemaakt tijdens burgerfora? Programma en aanmelden.

Vacatures

Momenteel staan deze vacatures open bij de Universiteit voor Humanistiek:

  • Medewerker Marketing & Communicatie (reageer uiterlijk 23 mei)
  • Hoofd Onderwijs- en studentenzaken / Kwaliteitscoördinator universitair onderwijs (reageer uiterlijk 29 mei)
    Bekijk de functieomschrijvingen

In de media

  • Hoogleraar ethiek Patrick Nullens vertelt op VOLZIN over verantwoord leiderschap en hoop: 'We hebben leiders nodig die de moed hebben om hoopvol te zijn.'
  • Femmianne Bredewold en Inge van Nistelrooij schreven een opiniestuk op Sociale Vraagstukken over langdurige zorgrelaties. De auteurs willen meer begrip en taal aanreiken voor wat er in mantelzorgrelaties gebeurt.