Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Doret de Ruyter over UNESCO-rapport: “Iedereen bloeit op zijn eigen manier”


28 april 2022


Eind maart verscheen het UNESCO-rapport Futures of Education, waar hoogleraar Educatie Doret de Ruyter medeauteur van is. Ze werkte de afgelopen jaren samen met onderzoekers van over de hele wereld om het advies te schrijven voor betere kansen voor kinderen in het onderwijs. Wat zijn de belangrijkste take-home messages uit het rapport?


“Een belangrijke aanbeveling is dat we potentie in plaats van meritocratie centraal stellen. We willen mensen niet met elkaar vergelijken. Iedereen bloeit op zijn eigen manier.” Doret de Ruyter blikt terug op de publicatie van The International Scientific and Evidence-based Education (ISEE) Assessment. Samen met Lindsay Oades (University of Melbourne) en Yusef Waghid (Stellenbosch University) schreef De Ruyter het eerste hoofdstuk voor het rapport (chapter 1.2). “Daarin gaan we in op de centrale begrippen van het onderzoek. Unesco wilde het podium geven aan human flourishing. Goed onderwijs heeft tot doel om mensen te kunnen laten floreren. In het Nederlands wordt het begrip ‘floreren’ ook steeds gangbaarder. Het is een mooi begrip en iedereen heeft vrijwel direct een beeld bij wat het betekent om te bloeien en tot volle wasdom te komen.”

Holistische aanpak

“Het floreren van kinderen in het onderwijs vraagt om een holistische benadering, waarbij leraren aansluiten bij de mogelijkheden die leerlingen hebben. Gepersonaliseerd leren gaat niet alleen via een scherm, maar zit ‘m juist ook in de relatie tussen leerling en docent. En de focus ligt niet alleen op het cognitieve of het verwerven van kennis, maar eveneens op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, wat de neuropsychologen die rijkelijk vertegenwoordigd waren, noemen: the whole brain approach. Zo kunnen leerlingen als kinderen floreren, maar ook als volwassenen.”

Een oproep

“Het rapport is een oproep aan beleidsmedewerkers en politici wereldwijd. Het bestaat uit een zevental take-home messages en een reeks beleidsvoorstellen. Er is een mooie balans in het rapport tussen de zachte en harde kant van onderzoek. Ik heb bijgedragen aan de filosofische en normatieve benadering naast alle harde wetenschap, waarin meer naar resultaten gekeken wordt met kwantitatief (liefst RCT) empirisch onderzoek. De samenvatting van het rapport bestaat uit vijftig pagina’s, dus prima behapbaar. Het gehele rapport is namelijk behoorlijk omvangrijk. De samenvatting is ook aantrekkelijk en toegankelijk geschreven met veel illustraties en centrale uitspraken in spreekballonnen. Bovendien is alles gratis te downloaden van de website.”

Volgende stap

“Vanuit UNESCO zal het rapport op de beleidstafels worden gelegd en de komende maanden zijn er verschillende momenten waarop het aangeboden wordt aan spelers in het veld. Het goede van de manier waarop dit rapport tot stand is gekomen, is dat er wereldwijd zoveel mensen bij betrokken zijn, dat iedereen in die verschillende landen het rapport in de komende jaren aan de orde kan blijven stellen. Dat is hard nodig. Nog steeds krijgen veel kinderen in de wereld geen onderwijs. En niet alleen zijn er grote verschillen tussen landen, maar ook de mogelijkheden voor kinderen verschillen enorm. Inclusiviteit is een belangrijk aandachtspunt. Meisjes krijgen minder en korter onderwijs; voor leerlingen met leerproblemen en kinderen met fysieke beperkingen is vaak geen aanbod en leerlingen met een andere genderidentiteit (LHBTIQA+) worden vaak gediscrimineerd of gepest.”

Trots

“De definitie van floreren, die ik samen met Lindsay en Yusef maakte, krijgt in de samenvatting veel aandacht. Ook de relatie tussen floreren en opvoeding en onderwijs. Ik ben er trots op dat ik daaraan heb bijgedragen! En dat een relatief kleine universiteit als de Universiteit voor Humanistiek tussen al die grote universiteiten staat. Ook daar ben ik trots op.”


Lees meer over het ISEE Assessment op de UNESCO-website.

Hoogleraar Doret de Ruyter is mede-auteur van het UNESCO-rapport Futures of Education. Wat zijn de belangrijkste take-home messages?