Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 14 mei 2019

Lezing van Stacy Clifford Simplican (16 mei)

Stacy Clifford Simplican is hoofddocent van Women’s and Gender Studies aan de Vanderbilt University in Nashville, USA, en alom bekend vanwege haar werk over sociale inclusie van mensen met een beperking. Voorafgaand aan het congres over sociale inclusie op vrijdag 17 mei, geeft ze een lezing. Ze vertelt over de zorg voor mensen met een verstandelijke bewerking en het samengaan van zorg en geweld. Ze put hierbij ook uit eigen ervaringen van het leven met haar broer, die een verstandelijke beperking heeft en een afwijking uit het autisme spectrum. Wees welkom! Lees verder>

Friday 17th May: Welcome at our international conference on social inclusion!


Vrijdag 17 mei is er een conferentie over sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. Met een aantal gerenommeerde sprekers uit het buitenland, zoals Prof. Dr. Christine Bigby uit Australië en Dr. Stacy Clifford Simplican uit de VS. Toegang is gratis! Bekijk het programma en meld je aan>

Conferenties over humanistisch geestelijke verzorging


Deze maand twee gelegenheden om je verder te verdiepen in het werk van geestelijk verzorger. 'Met de voeten in vruchtbare aarde' is de titel van de werkconferentie voor humanistisch geestelijke verzorgers op woensdag 15 mei. In deze conferentie staan verhalen uit de praktijk(en) van de humanistisch geestelijke verzorging centraal. Voor studenten is de deelname gratis! Kijk voor informatie en aanmelden op de site van het Humanistisch Verbond.


Een tweede gelegenheid is er op 28 mei, met het symposium 'Wat doen geestelijk verzorgers daadwerkelijk?' Tijdens dit symposium aandacht voor een onderzoeksbenadering die voor veel geestelijk verzorgers nieuw is: de conversatie-analyse. Bij deze benadering worden gesprekken tussen geestelijk verzorgers en hun cliënten geanalyseerd op basis van geluidsopnamen. We gaan in gesprek over de voor- en nadelen van deze benadering en staan stil bij de vraag of het überhaupt nodig is om als geestelijk verzorger onderzoek te doen. Bekijk het programma en meld je aan vóór 21 mei>

Meld je aan voor de laatste proefcolleges voor de masters van dit collegejaar


Ben je nieuwsgierig naar onze masteropleidingen? Let op, deze maand zijn de laatste proefcolleges: 23 mei geeft Inge van Nistelrooij een college voor belangstellenden van de master Zorgethiek en beleid. Op 29 mei geeft Carmen Schuhmann een proefcollege voor de master Humanistiek. Meld je aan! 

Oratie prof. dr. Doret de Ruyter (28 mei)


Op 28 mei houdt prof. dr. Doret de Ruyter haar inaugurele rede als hoogleraar Educatie. Zij is sinds 1 juni 2018 werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarvoor werkte zij vijftien jaar als hoogleraar Theoretische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit. Titel van haar rede is 'De betekenis van educatie. Over de bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving'. U bent van harte welkom> 

In het nieuws

-Televisieprogramma EenVandaag maakte een reportage over mantelzorgers, en sprak met sociologe Evelien Tonkens, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>
-In het npo 1 radioprogramma Een Vandaag praatte Mischa Blok een vol uur over de enige twee zekerheden in het leven: geboorte en dood. Joanna Wojtkowiak, cultuurpsycholoog aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelde over haar onderzoek naar rituelen bij geboorte én de dood. Lees verder> 
-Een recensie van Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens van het laatste nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over 'De haperende lokale democratie'. Lees verder>
-In een interviewrubriek vraagt de redactie van Trouw aan bekende én minder bekende mensen waar ze over dromen, overdag of ’s nachts. Dit weekend een gesprek met godsdienstpsycholoog Joke van Saane, hoogleraar aan de faculteit Religie & Theologie van de Vrije Universiteit. Per 1 juli wordt ze rector magnificus van de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Download oratie Doret de Ruyter over de betekenis van educatie


Het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs is om leerlingen in staat te stellen om hun capaciteiten te ontplooien en van hun leven iets goeds te maken. Maar hoe doe je dat? En welke spanningen ervaren leraren, als zij te maken hebben met diverse waarden en idealen? In haar oratie De betekenis van educatie schetst hoogleraar Educatie Doret de Ruyter de lijnen van het onderzoek dat zij met haar leerstoelgroep de komende jaren uitvoert. Je kunt haar inaugurele rede downloaden.

Wegwijs in levensvragen: over humanistisch geestelijke verzorging


Humanistisch geestelijk verzorgers bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving, in domeinen van zorg en welzijn, maar ook steeds meer daar buiten. Het boekje Wegwijs in levensvragen, onder redactie van hoogleraar Joachim Duyndam en Jahmilla Frank, geeft inzicht in de praktijk van humanistisch geestelijke verzorging. Het werd onlangs gepresenteerd op de werkconferentie van humanistisch geestelijk verzorgers van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Zon Dag Kind: bekijk een ritueel voor kinderen met een groot verlies


Elke dag stonden er mensen aan de kade te zwaaien. Ze wisten niet hoe laat en waar ze moesten zijn. En toch lieten ze het kind weten: 'Je bent niet alleen.' Bekijk het filmpje Zon Dag Kind waarin een jongetje wordt geholpen om het verlies van een dierbare een plek te geven. Barbara Raes ontwikkelt rituelen zoals deze. Ze gaf een lezing tijdens het symposium 'Voorbij het zichtbare: rituelen voor niet-erkend verlies', in het kader van  onze opleiding tot ritueel begeleider.

In de media: Evelien Tonkens reageert op essay van Baudet

Thierry Baudet behandelt een belangrijke kwestie in zijn veelbesproken ­Amerikaanse essay over de schrijver Houellebecq, namelijk wat vrijheid vermag. Nieuw is deze vraag niet, en het is goed hem te stellen. Maar in zijn antwoorden plaatst Baudet zich in een schuldzoekende traditie. Je zou zijn redeneringen kunnen typeren als afschuifseksisme: vrouwen de schuld geven van maatschappelijke problemen. Aldus schrijft Evelien Tonkens in De VolkskrantLees verder op de site van De Volkskrant