Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium: Wat doen geestelijk verzorgers daadwerkelijk?

Onder geestelijk verzorgers is sprake van een bescheiden, maar toenemende aandacht voor het doen van onderzoek. Deze onderzoeken baseren zich vaak op casusbeschrijvingen, zogenaamde case studies. Aan de hand van deze casussen beschrijven geestelijk verzorgers hun manier van (samen)werken. Hoewel deze case studies van waarde zijn, kleven er ook beperkingen aan. Een van die beperkingen is dat het bij een casusbeschrijving onvermijdelijk om een reconstructie gaat, waardoor nog onduidelijk is wat geestelijk verzorgers daadwérkelijk doen.


Tijdens het symposium schenken wij dan ook aandacht aan een onderzoeksbenadering die voor veel geestelijk verzorgers nieuw is: de conversatie-analyse. Bij deze benadering worden gesprekken tussen geestelijk verzorgers en hun cliënten geanalyseerd op basis van geluidsopnamen. We gaan in gesprek over de voor- en nadelen van deze benadering en staan stil bij de vraag of het überhaupt nodig is om als geestelijk verzorger onderzoek te doen.

Programma
12.30 uur Inloop
13.00 uur Welkom door Gaby Jacobs
13.10 uur Jeroen de Vos
Wat doen humanistisch raadslieden daadwerkelijk? Een empirisch onderzoek op basis van gespreksopnamen.
14.10 uur Nel Bartlema
Werken met gespreksopnamen: voorbeelden uit de praktijk
14.30 uur Pauze
14.45 uur Sjaak Körver
Case Studies Project Geestelijke Verzorging: een tussenbalans
15.15 uur Gezamenlijk gesprek
Over nut en nadeel van onderzoek op basis van gespreksopnamen
15.45 uur Afsluiting door Annelieke Damen

AANMELDEN bij Jeroen de Vos, Jeroen.deVos@student.uvh.nl

Sprekers:
Gaby Jacobs is hoogleraar geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek.
Jeroen de Vos is humanistisch geestelijk verzorger en doet onderzoek naar de werkwijze van geestelijk verzorgers op basis van de conversatie-analyse. Tevens is hij als docent filosofie verbonden aan het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.
Nel Bartlema is werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger in het Zaans Medisch Centrum.
Sjaak Körver is hoofdonderzoeker bij het Case Studies Project Geestelijke Verzorging. Tevens is hij onder andere directeur van het Universitaire Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV), lid van de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en hoofdredacteur van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging.
Annelieke Damen is promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek, alwaar zij onderzoek doet naar de effecten van geestelijke verzorging.Contactpersoon Jeroen de Vos, Jeroen.deVos@student.uvh.nl
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht, lokaal 0.38
Datum 3-10-2019
Openingstijden 13.00 - 16.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja, maar neem van tevoren even contact op met de receptie: 030 2390100
Toegangsprijzen Gratis