Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie Doret de Ruyter over de betekenis van educatie


28 mei 2019

“Streef er naar leerlingen te laten floreren, met alle verschillen”


Het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs is om leerlingen in staat te stellen om hun capaciteiten te ontplooien en van hun leven iets goeds te maken. Maar hoe doe je dat? En welke spanningen ervaren leraren, als zij te maken hebben met diverse waarden en idealen? In haar oratie De betekenis van educatie schetst hoogleraar Educatie Doret de Ruyter de lijnen van het onderzoek dat zij met haar leerstoelgroep de komende jaren uitvoert. Zij sprak haar inaugurele rede vandaag uit aan de Universiteit voor Humanistiek.


Doret de Ruyter stelt in haar oratie dat educatie ertoe zou moeten bijdragen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om te kunnen (gaan) floreren. Dat gebeurt volgens haar als zij hun capaciteiten kunnen ontplooien, waarmee zij activiteiten kunnen verrichten en relaties aangaan die zinvol en waardevol zijn. Ze legt uit wat de functie is van educatie, wat we kunnen verstaan onder floreren, en waarom het belangrijk is oog te hebben voor het vormende aspect van onderwijs. 


In haar oratie besteedt ze bijzondere aandacht aan levensbeschouwelijke en morele burgerschapsvorming. Mensen floreren op verschillende manieren en dat maakt onze samenleving heel divers. Hoe gaan we met deze verschillen om? Volgens Doret de Ruyter vraagt zo’n samenleving om burgers die kijken met een dubbele blik: we zouden elkaar altijd moeten zien als mens en als persoon, ook al zijn we het niet eens met elkaars opvattingen of levensstijl. De dubbele blik betekent dat leerlingen leren dat er overeenkomsten zijn tussen hen en andere burgers, omdat zij beiden mens zijn. Ook leren zij dat ze oog moeten blijven houden voor de manieren waarop personen van elkaar verschillen en dat ze er rekening mee houden dat personen diepgewortelde opvattingen kunnen hebben waaraan zij veel waarde hechten.


Prof.dr. Doret de Ruyter is sinds 1 juni 2018 hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarvoor was zij 15 jaar hoogleraar Theoretische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit. Zij is associate editor van Journal of Philosophy of Education en Theory and Research in Education en lid van de redactie van Pedagogiek. Daarnaast zit zij in het bestuur van de Philosophy of Education Society Great Britain en is zij vanaf november 2019 drie jaar President van de Association for Moral Education.


Oratie: De betekenis van educatie. De bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving, uitgave Universiteit voor Humanistiek, (mei 2019)


PDF-bestandDownload oratie


Tip: Als je de oratie uitprint kun je dat het best doen als 'boek'. Bij Adobe is 'boek' als een van de printopties aangegeven: de oratie komt op 16 vellen A-4 uit de printer, die alleen nog maar dubbelgevouwen hoeven te worden.


Het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs is om leerlingen in staat te stellen om hun capaciteiten te ontplooien en van hun leven iets goeds te maken. Maar hoe doe je dat? En welke spanningen ervaren leraren, als zij te maken hebben met diverse waarden en idealen? In haar oratie De betekenis van educatie schetst hoogleraar Educatie Doret de Ruyter de lijnen van het onderzoek dat zij met haar leerstoelgroep de komende jaren uitvoert. Zij sprak haar inaugurele rede vandaag uit aan de Universiteit voor Humanistiek.