Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wegwijs in levensvragen: over humanistisch geestelijke verzorging


21 mei 2019


Humanistisch geestelijk verzorgers bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving, in domeinen van zorg en welzijn, maar ook steeds meer daar buiten. Het boekje Wegwijs in levensvragen, onder redactie van hoogleraar Joachim Duyndam en Jahmilla Frank, geeft inzicht in de praktijk van humanistisch geestelijke verzorging. Het werd onlangs gepresenteerd op de werkconferentie van humanistisch geestelijk verzorgers van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek.


Levensvragen horen bij het leven. Ze komen op bij ingrijpende gebeurtenissen, bij tegenslag, op kruispunten of kantelmomenten in je leven. Maar ook als het goed gaat, als je eigenlijk best gelukkig bent. Het zijn vragen als: wat wil ik met mijn leven? Waar hoor ik eigenlijk bij? Hoe geef ik een nieuwe invulling aan mijn bestaan na een ernstig verlies (van een dierbare, van je gezondheid, van je werk)? Waar vind ik mijn draai weer na ziekte of een burn-out? Hoe ga je om met schuld en schaamte? Ik voel me soms overbodig en eenzaam. Hoe doe je vriendschap? Wie zijn eigenlijk mijn voorbeelden? Wat kun je doen voor een betere wereld? 


Levensvragen, en de antwoorden die we daarop vinden, maken ons tot wie we zijn. Soms komen we hier niet alleen uit en lukt het ons niet om de regie over ons leven te hervinden. Humanistisch geestelijk verzorgers kunnen hierbij helpen. Dat doen zij door gesprekken, rituelen, advies en ondersteuning. Ze bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving: op de werkvloer, in de krijgsmacht, bij de politie, in gevangenissen, ouderenzorg, hoger onderwijs, psychiatrie, jeugdzorg, palliatieve zorg, de eerstelijns GGZ en gehandicaptenzorg. Andere geestelijk verzorgers werken zelfstandig, en zijn ook buiten deze terreinen te benaderen, bijvoorbeeld via het online platform Lifestream. nl. Waar zij ook werken, hun werk terrein is altijd de mens.


Het initiatief tot het boekje Wegwijs in levensvragen kwam voort uit de jaarlijkse werkconferentie voor humanistisch geestelijke verzorgers van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek. De bundel bestaat uit twee position papers en een aantal praktijkverhalen. De bijdragen van hoogleraren Joachim Duyndam en Evelien Tonkens laten de meerwaarde zien van humanistisch geestelijke verzorging ten opzichte van algemene, seculiere of neutrale geestelijke verzorging. Deze meerwaarde wordt geïllustreerd door de zeven praktijk verhalen van humanistisch geestelijk verzorgers in verschillende werkvelden. Het boek sluit af met de samenbindende visie van hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging Gaby Jacobs.


Het is uitgegeven bij Uitgeverij Eburon.

Humanistisch geestelijk verzorgers bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving, in domeinen van zorg en welzijn, maar ook steeds meer daar buiten. Het boekje Wegwijs in levensvragen (onder redactie van hoogleraar Joachim Duyndam en Jahmilla Frank) geeft inzicht in de praktijk van humanistisch geestelijke verzorging. Het werd onlangs gepresenteerd op de werkconferentie van humanistisch geestelijk verzorgers van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek.