Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Download oratie Doret de Ruyter over de betekenis van educatie


Het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs is om leerlingen in staat te stellen om hun capaciteiten te ontplooien en van hun leven iets goeds te maken. Maar hoe doe je dat? En welke spanningen ervaren leraren, als zij te maken hebben met diverse waarden en idealen? In haar oratie De betekenis van educatie schetst hoogleraar Educatie Doret de Ruyter de lijnen van het onderzoek dat zij met haar leerstoelgroep de komende jaren uitvoert. Je kunt haar inaugurele rede downloaden.

Het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs is om leerlingen in staat te stellen om hun capaciteiten te ontplooien en van hun leven iets goeds te maken. Maar hoe doe je dat? En welke spanningen ervaren leraren, als zij te maken hebben met diverse waarden en idealen? In haar oratie De betekenis van educatie schetst hoogleraar Educatie Doret de Ruyter de lijnen van het onderzoek dat zij met haar leerstoelgroep de komende jaren uitvoert. Zij sprak haar inaugurele rede vandaag uit aan de Universiteit voor Humanistiek.