Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 27 maart 2018

Helpen scholierenverkiezingen jongvolwassenen om gewogen te stemmen?


Veel scholen in Nederland organiseerden weer scholierenverkiezingen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hopen hiermee de betrokkenheid van jongeren bij de democratie en rechtsstaat te vergroten, net als hun bereidheid om te gaan stemmen als ze 18 worden. Maar lukt dat ook? Isolde de Groot van de Universiteit voor Humanistiek en Bram Eidhof van het instituut voor Publieke Waarden verrichtten een onderzoek naar scholierenverkiezingen, en ontdekten dat er nog maar beperkt aandacht is voor kritisch democratisch burgerschap. U kunt het rapport downloaden>

Over de veranderingen van ritueel in deze tijd


De Celebranten Opleiding van de Universiteit voor Humanistiek organiseert 3 april een symposium over de betekenis van rituelen in onze moderne tijd. Na afloop van het symposium nemen studenten van de eerste jaargang hun certificaten in ontvangst. Het programma zit vol, er is inmiddels een reservelijst, maar mocht u belangstelling hebben voor de opleiding: Houd onze agenda in de gaten! Op onze masteravond op 7 juni is er ook een proefcollege voor deze opleiding van Joanna Wojtkowiak.

Graduate school: Meld u aan voor 1 april!


Mocht u belangstelling hebben voor onze graduate school: de deadline voor aanmelding voor de assessmentprocedure is op 1 april aanstaande. Lees meer over de procedure op de Engelse site>

Boekseminar en afscheid van bijzonder hoogleraar Prof. Guido Ruivenkamp


Bijzonder hoogleraar Humanisering van technologie Guido Ruivenkamp neemt op 6 april afscheid van de Universiteit voor Humanistiek. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert de leerstoelgroep Globalisering - en Dialoogstudies een seminar rondom zijn recente boek Perspectives on Commoning - Autonomist principles and practices (2017, Zed Books/University of Chicago Press). Lees verder>