Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universiteit voor Humanistiek tekent Pact voor Ouderenzorg met minister De Jonge


8 maart 2018

Samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en zo'n 35 andere organisaties ondertekende bijzonder hoogleraar Anja Machielse namens de Universiteit voor Humanistiek vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

Minister De Jonge: “Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om samen de schouders hieronder te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag.”

Met het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc. – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren door:

  • de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
  • te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
  • de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.
De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in drie programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.

Onderzoek en praktijken

Prof.dr. Anja Machielse is  bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen en opleidingsdirecteur. Belangrijke thema's van haar onderzoek zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd? Machielse is onder andere ook wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding, en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek, waarin veel aandacht is voor kwetsbaarheid van mensen en diverse praktijken van zorg en welzijn, waaronder ook geestelijke verzorging.   


Bron: Ministerie VWS

Download Pact Ouderenzorg
Download lijst deelnemers

Samen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en zo'n 35 andere organisaties ondertekende bijzonder hoogleraar Anja Machielse namens de Universiteit voor Humanistiek vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.