Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

In gesprek met Prinses Beatrix over duurzaamheid


15 maart


Tijdens de nationale boomfeestdag woensdag 14 maart plantte prinses Beatrix een koningslinde in het Griftpark in Utrecht. Het evenement was georganiseerd door In Vrijheid Verbonden, een platform waarin mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen samenwerken om zich sterk te maken voor onze democratie, en waaraan ook het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek deelnemen.


Voorafgaand en na afloop van de boomplantceremonie gingen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen met elkaar en met prinses Beatrix in gesprek over de levensbeschouwelijke basis van hun inzet voor een duurzame wereld. Caroline Suransky, docente van de Universiteit voor Humanistiek, nam deel namens het Humanistisch Verbond en samen met UvH-alumnus Jette van Ravesteyn en Humanistiekstudente Nienke van Ittersum spraken zij met de prinses over de manier waarop zij humanistische tradities en waarden verbinden met hun werk en denken over duurzame ontwikkeling. 


De aanwezigen spraken de intentie uit om samen verder te werken aan wat door Prof. Matthijs Schouten (ecoloog en filosoof in dienst van Staatsbosbeheer, buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen) ‘de binnenkant van duurzaamheid’ genoemd werd. Greenpeace zegde toe het stokje te willen overnemen van In Vrijheid Verbonden en zal verdere activiteiten initiëren waarbij levensbeschouwingen een bijdrage leveren aan klimaatverandering en de duurzaamheidsproblematiek als een moreel, ethisch en cultureel vraagstuk. 


Eerder dit jaar namen, op 22 januari, namen Jette van Ravesteyn en Nienke van Ittersum deel aan een symposium over duurzaamheid in een zorgzame samenleving, dat In Vrijheid Verbonden had georganiseerd in  TivoliVredenburg en ook werd bijgewoond door prinses Beatrix. Hoofdspreker was Greenpeace-activiste Faiza Ouhlasen die in 2013 gedurende vier maanden in detentie in Rusland zat en sprak over het vasthouden aan idealen onder moeilijke omstandigheden. In de vorm van voordrachten, zang, dans en muziek presenteerden vervolgens verschillende levensbeschouwingen hun opvattingen ten aanzien van een duurzame samenleving. Nienke en Jette droegen twee teksten voor die zij zelf schreven voor deze gelegenheid. 


In Vrijheid Verbonden kent vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme.


Portret: Jeroen van der Meyde, RVD

Tijdens de nationale boom- feestdag woensdag 14 maart plantte prinses Beatrix een koningslinde in het Griftpark in Utrecht. Het evenement was georganiseerd door In Vrijheid Verbonden, een platform waarin mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen samenwerken om zich sterk te maken voor onze democratie, en waaraan ook het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek deelnemen.