Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 27 maart 2018

Helpen scholierenverkiezingen jongvolwassenen om gewogen te stemmen?


Veel scholen in Nederland organiseerden weer scholierenverkiezingen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hopen hiermee de betrokkenheid van jongeren bij de democratie en rechtsstaat te vergroten, net als hun bereidheid om te gaan stemmen als ze 18 worden. Maar lukt dat ook? Isolde de Groot van de Universiteit voor Humanistiek en Bram Eidhof van het instituut voor Publieke Waarden verrichtten een onderzoek naar scholierenverkiezingen, en ontdekten dat er nog maar beperkt aandacht is voor kritisch democratisch burgerschap. U kunt het rapport downloaden>

Over de veranderingen van ritueel in deze tijd


De Celebranten Opleiding van de Universiteit voor Humanistiek organiseert 3 april een symposium over de betekenis van rituelen in onze moderne tijd. Na afloop van het symposium nemen studenten van de eerste jaargang hun certificaten in ontvangst. Het programma zit vol, er is inmiddels een reservelijst, maar mocht u belangstelling hebben voor de opleiding: Houd onze agenda in de gaten! Op onze masteravond op 7 juni is er ook een proefcollege voor deze opleiding van Joanna Wojtkowiak.

Graduate school: Meld u aan voor 1 april!


Mocht u belangstelling hebben voor onze graduate school: de deadline voor aanmelding voor de assessmentprocedure is op 1 april aanstaande. Lees meer over de procedure op de Engelse site>

Boekseminar en afscheid van bijzonder hoogleraar Prof. Guido Ruivenkamp


Bijzonder hoogleraar Humanisering van technologie Guido Ruivenkamp neemt op 6 april afscheid van de Universiteit voor Humanistiek. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert de leerstoelgroep Globalisering - en Dialoogstudies een seminar rondom zijn recente boek Perspectives on Commoning - Autonomist principles and practices (2017, Zed Books/University of Chicago Press). Lees verder>

Opening Academisch Jaar 2018 met onderwijsminister Arie Slob

De Universiteit voor Humanistiek opent op maandagmiddag 3 september het nieuwe academische jaar met een feestelijke bijeenkomst in de Pieterskerk over vorming in het onderwijs. Gastspreker is Arie Slob, minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, die bezig is met een wetsvoorstel over een nadere invulling van burgerschapsonderwijs. Meer informatie en aanmelden>

Master Zorgethiek en beleid gewaardeerd als Topopleiding


De master Zorgethiek en beleid van de Universiteit voor Humanistiek krijgt van de Keuzegids Masters 2018 het kwaliteitszegel Topopleiding. In deze gids worden de masteropleidingen van universiteiten en hogescholen met elkaar vergeleken. De ranking is gebaseerd op uitslagen van de jaarlijkse Nationale Studentenenquête. Lees verder>

Universiteit voor Humanistiek tekent Pact voor Ouderenzorg met minister De Jonge


Samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en zo'n 35 andere organisaties ondertekende bijzonder hoogleraar Anja Machielse namens de Universiteit voor Humanistiek een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Lees verder>

In gesprek met prinses Beatrix over duurzaamheid


Tijdens de nationale boomfeestdag woensdag 14 maart plantte prinses Beatrix een koningslinde in het Griftpark in Utrecht. Het evenement was georganiseerd door In Vrijheid Verbonden, een platform waarin mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen samenwerken om zich sterk te maken voor onze democratie, en waaraan ook het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek deelnemen. Caroline Suransky nam deel namens het HV, en samen met UvH-alumnus Jette van Ravesteyn en Humanistiekstudente Nienke van Ittersum spraken zij met de prinses over de manier waarop zij humanistische tradities en waarden verbinden met hun werk en denken over duurzame ontwikkeling. Lees verder>

Proefcollege master Zorgethiek en beleid (16 april)


Om je goed te oriënteren op de studie kun je een of meer proefcolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien en maximaal veertig personen krijg je studievoorlichting en geeft een van onze docenten een college. Dit proefcollege voor de (pre)master  Zorgethiek en beleid wordt gegeven door dr. Inge van Nistelrooij, universitair docent zorgethiek. Meld je nu aan>