Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (16 juni 2020)

Horizon 2020 grant for 'Solidarity in diversity' research network

The MSCA European Training Network Solidarity in Diversity (SOLiDi), coordinated by prof. Stijn Oosterlynck, University of Antwerp, passed the first phase of selection of the so called ITN grant, with a score of 96.6%. Innovating Training Networks (ITN) grants are set up by the European Commission to train a new generation of creative, entrepreneurial and innovative early stage researchers. They form part of the Horizon 2020 program. The network has been invited by EU to start the grant preparation. The University of Humanistic Studies is one of the beneficiaries in the project. Read more.

Rectoren: 'Laat studenten niet achteraan aansluiten in het OV'

 

De fysieke ontmoeting is cruciaal voor het universitair onderwijs. Het tijdslot tussen 11:00 en 15:00 uur is daarvoor echt te krap, zo betogen de gezamenlijke rectoren op Scienceguide. "Geef studenten ook in deze crisisperiode de ruimte die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen." Lees de weergave van hun opiniestuk.

Onderzoek naar kernwaarden van het openbaar onderwijs


Welke waarden staan centraal in het openbaar onderwijs? De verenigingen voor openbaar onderwijs, de VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), lanceerden onlangs de campagne Openbare scholen: Waar verhalen samenkomen. Deze is er op gericht de identiteit van openbare scholen te versterken en ze te ondersteunen in de uitvoering van hun burgerschapsonderwijs. De Universiteit voor Humanistiek hielp onderzoeken hoe deze waarden zichtbaar en voelbaar gemaakt kunnen worden. Lees verder.

Veni subsidie voor onderzoek Els van Wijngaarden

Onderzoeker Els van Wijngaarden heeft een VENI subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Titel van haar onderzoek is Memento mori revisited: unravelling the role of choice regarding death and dying in old age. De VENI subsidie maakt onderdeel uit van de zogenaamde Vernieuwingsimpuls van NWO. Lees verder.

'De Kinderwijzer' voor ouders, opvoeders en onderwijzers


Hoe help je kinderen zelfstandig en verantwoordelijk te worden? Hoe zorg je ervoor dat ze weerbaar zijn in een wereld vol mogelijkheden en afleidingen? En hoe kan onderwijs bijdragen aan een goed leven? De Kinderwijzer geeft stof tot nadenken en praktische tips voor de persoonsvorming van kinderen. Deze nieuwe nieuwsbrief is een initiatief van 9 humanistische organisaties, ook onderzoekers van de leerstoel Educatie van de Universiteit voor Humanistiek gaan bijdragen leveren. Nieuwsgierig? Meld je aan via de website van het Humanistisch Verbond.

Emeritus hoogleraar Zorgethiek Frans Vosman overleden

Bedroefd zijn wij over het overlijden van Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Prof.dr. Frans Vosman werd in 2012 benoemd als hoogleraar Zorgethiek. De moraaltheologie en de filosofie leidden hem tot een promotie bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke en hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg, voordat hij naar de UvH kwam. Zijn aandachtsgebieden waren onder andere politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking. We zijn erkentelijk voor het vele werk dat door Frans Vosman is verricht op het gebied van de zorgethiek. Tot aan zijn overlijden was hij betrokken bij de begeleiding van promotieprojecten. Frans wordt in besloten kring begraven en herdacht. Als UvH zijn we dankbaar voor zijn werk voor de universiteit, en we wensen zijn naasten veel sterkte toe.

Vijf directeuren in gesprek over het humanisme van de 21ste eeuw

Joke van Saane
Humanitas bracht in het kader van zijn 75-jarige jubileum vijf directeuren van de grootste humanistische organisaties in Nederland bij elkaar, waaronder Joke van Saane, rector van de Universiteit voor Humanistiek. Via Skype gingen zij in gesprek over gedeelde waarden, uitdagingen én kansen van deze Humanistische Alliantie anno 2020. Lees het gesprek op de website van Human.

Nieuwe bijzondere leerstoel 'Leiderschapsethiek en menswaardige economie'

Professor Patrick Nullens wordt per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Leiderschapsethiek en menswaardige economie’ aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Lees verder.

Internationaal onderzoek naar impact Coronamaatregelen op mensen met verstandelijke beperking


De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een grote internationale studie die de gevolgen van het Covid-19 virus  voor mensen met een verstandelijke beperking en degenen die voor hen zorgen (zorgprofessionals en verwanten) in kaart brengt. De studie is een samenwerking tussen 15 wetenschappers uit 9 verschillende landen wereldwijd. Lees verder.

In de media

Waarom het conservatieve gedachtegoed populair is bij jongeren
Het conservatieve gedachtegoed is weer populair onder jongeren. Hoe komt dat? Het VPRO programma Tegenlicht volgde de 19-jarige Tom de Nooijer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek, die via de reactionaire denker Robert Lemm toenadering zoekt tot de beweging van Thierry Baudet. Ook spraken ze sociologe Quita Muis en Joke van Saane, hoogleraar Zingeving en leiderschap aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder.

Anja Machielse over Corona en eenzaamheid
De afgelopen tijd is hoogleraar Anja Machielse regelmatig geïnterviewd over het thema eenzaamheid in Corona tijd. Wil je mee luisteren of kijken? Kijk op onze website voor een paar tips.

Gaby Jacobs over het unieke van geestelijke verzorging
Het is belangrijk om geestelijke verzorging te kunnen bieden aan cliënten die thuis wonen, betoogt Gaby Jacobs in Zorg + Welzijn. De hoogleraar Geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek heeft onlangs met collega’s een concreet en handzaam overzicht gemaakt van activiteiten, projecten, scholing en instrumenten voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.  Lees meer.