Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Veni subsidie voor onderzoek Els van Wijngaarden


10 juni 2020


Onderzoeker Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek heeft een VENI subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Titel van haar onderzoek is Memento mori revisited: unravelling the role of choice regarding death and dying in old age. De VENI subsidie maakt onderdeel uit van de zogenaamde Vernieuwingsimpuls van NWO.


Steeds meer mensen willen grip en controle op het moment en de wijze van sterven. Dit brengt ingewikkelde keuzes met zich mee. Dit onderzoek van Els van Wijngaarden analyseert hoe onze omgang met de dood hierdoor verandert en wat de impact hiervan is op ons leven, de ouderdom, en de wijze waarop we sterven. 


Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent van de Universiteit voor Humanistiek. Ze schreef haar proefschrift over de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Ook was ze projectleider van een groot onderzoeksproject naar de doodswens bij ouderen die niet ernstig ziek zijn, in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. Het PERSPECTIEF rapport kreeg veel belangstelling. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat.


Lees meer over de inhoud van het VENI project


Onderzoeker Els van Wijngaarden heeft een VENI subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Titel van haar onderzoek is Memento mori revisited: unravelling the role of choice regarding death and dying in old age. De VENI subsidie maakt onderdeel uit van de zogenaamde Vernieuwingsimpuls van NWO.