Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Internationaal onderzoek naar impact Coronamaatregelen op mensen met verstandelijke beperking


13 mei 2020


De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een grote internationale studie die de gevolgen van het Covid-19 virus voor mensen met een verstandelijke beperking en degenen die voor hen zorgen (zorgprofessionals en verwanten) in kaart brengt


De studie is een samenwerking tussen 26 wetenschappers uit 19 verschillende landen wereldwijd. Zij zijn lid van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disability’s (IASSIDD). Het initiatief is genomen door UDC Centre for Disability Studies in Ierland. Onderzoeker Femmianne Bredewold is hier bij betrokken namens de Universiteit voor Humanistiek. 


De onderzoekers gaan in kaart brengen met welke maatregelen mensen met een beperking en hun zorgverleners worden geconfronteerd, of mensen met beperking toegang hebben tot zorg, of er voldoende materiaal beschikbaar is om op een veilige manier zorg te geven, wat de gevolgen zijn van de genomen social distance maatregelen voor zowel mensen met een beperking als hun zorgverleners. Het doel is kortom om te laten zien hoe Covid 19 mensen met een beperking en hun zorgverleners raakt en daarin ook een internationale vergelijking te kunnen doen.


Meer informatie over de studie vind je op de website van het UDC Disability Centre in Ierland. Bekijk ook een filmpje over het project.


De foto is van Aad van Vliet, genomen in het kader van een onderzoeksproject van de UvH naar ervaren afhankelijkheid van cliënten. Zijn portretten en beelden van ‘helpende handen’ in de zorg trachten de menselijkheid in de gehandicaptenzorg zichtbaar te maken. Lees ook: https://www.uvh.nl/actueel/agenda/opening-fototentoonstelling-oog-voor-anders-door-job-cohen


De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een grote internationale studie die de gevolgen van het Covid-19 virus in kaart brengt voor mensen met een verstandelijke beperking en degenen die voor hen zorgen (zorgprofessionals en verwanten).