Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe bijzondere leerstoel 'Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving'


12 mei 2020


Professor Patrick Nullens wordt per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.


De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht initieert de leerstoel leiderschapsethiek en menswaardige samenleving. Hiermee speelt ze in op een breed gevoelde behoefte. In een samenleving die vooral gericht is op efficiëntie, winstmaximalisatie, pragmatische oplossingen en korte-termijn-succes beoogt deze leerstoel bij te dragen aan een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. 


De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Deze Nederlandse Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunt de foundation innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Economie. 


Bestuursvoorzitter Aart de Geus, is enthousiast over de nieuwe leerstoel: “Ethisch leiderschap is een essentiële voorwaarde om tot de nodige maatschappelijke veranderingen te komen. Wij hebben Patrick Nullens leren kennen als uitstekend wetenschappelijk onderzoeker, maar ook als iemand met een scherp oog voor de relevantie daarvan voor de praktijk. De Universiteit van Humanistiek is een prima omgeving voor deze leerstoel, hier kunnen verschillende disciplines en inspiratiebronnen samenkomen.”


Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek. Hij is een van de mede- oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, een Belgische universiteit waar hij ook jaren rector van was. “De nieuwe generatie professionals verlangt meer betekenis en zingeving in hun job. Dit vraagt om nieuwere vormen van leiding geven”, aldus Nullens. 


De hoogleraar wil zich middels de leerstoel richten op de ontwikkeling van een alternatief leiderschapsmodel, ten behoeve van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. Centraal staat het dienend leiderschap en de verantwoordelijkheids-ethiek. “Onze leiderschapsmodellen zijn vaak nog gebaseerd op achterhaalde economische paradigma’s die zijn gericht op korte termijn groei, efficiëntie en winstmaximalisatie. Ethiek wordt in dit geval gereduceerd tot een soort moralistische grensbewaker, gewoon wat strenger dan de juridische kaders. Ethiek moet de kern zijn van leiderschap, alleen op die manier zullen we tot een menswaardige en duurzame samenleving komen.”


Hoogleraar Nullens, de Goldschmeding Foundation en de Universiteit van Humanistiek rekenen op een vruchtbare samenwerking. De universiteit heeft op het vlak van zorgethiek al een goede reputatie opgebouwd en kan dit terrein nu verder verbreden. Rector Joke van Saane, zelf hoogleraar Leiderschap en zingeving, is blij met deze versterking op het vlak van leiderschapsethiek. “Eerder reikten we eredoctoraten uit aan de econoom en Nobelprijs winnaar Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum. Deze leerstoel sluit aan bij hun visie op het primaire belang van menselijke vrijheid en floreren in een economisch gedreven wereld.” 

Professor Patrick Nullens wordt per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Leiderschapsethiek en menswaardige economie’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.