Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Emeritus hoogleraar Zorgethiek Frans Vosman overleden

Bedroefd zijn wij over het overlijden van Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Prof.dr. Frans Vosman werd in 2012 benoemd als hoogleraar Zorgethiek. De moraaltheologie en de filosofie leidden hem tot een promotie bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke en hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg, voordat hij naar de UvH kwam. Zijn aandachtsgebieden waren onder andere politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking. We zijn erkentelijk voor het vele werk dat door Frans Vosman is verricht op het gebied van de zorgethiek. Tot aan zijn overlijden was hij betrokken bij de begeleiding van promotieprojecten. Frans wordt in besloten kring begraven en herdacht. Als UvH zijn we dankbaar voor zijn werk voor de universiteit, en we wensen zijn naasten veel sterkte toe.

Met droefheid melden wij het overlijden van Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de UvH.