Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (14 juli 2020)

Opening Academisch Jaar: Erkennen & waarderen


Maandag 31 augustus viert de Universiteit voor Humanistiek in de Pieterskerk de (online) Opening van het Academisch Jaar met de feestelijke bijeenkomst Erkennen en waarderenIn dit landelijke project zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen van medewerkers. Voor de UvH dit een belangrijk thema waar we komend jaar veel aandacht aan zullen besteden. Samen op zoek naar evenwicht: daarmee starten we het nieuwe academisch jaar. Lees verder en meld u aan om er bij te zijn, in de kerk of online. 

Handreiking studentenwelzijn in Corona tijd


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waarin ook de Universiteit voor Humanistiek actief is, bracht deze zomer de Handreiking studentenwelzijn in corona-tijd uit. Met deze handreiking onderstreept de werkgroep het belang van maatwerk in het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) stuurde de handreiking onlangs naar de Tweede Kamer. Bekijk de handreiking op onze website.

Geestelijk verzorger speelt cruciale rol in zinvolle zorg verpleeghuis


Geestelijk verzorgers zijn belangrijk als het gaat om het versterken van de samenhang tussen ‘zorgen’ en ‘zingeving’ in verpleeghuizen. Zo beschrijft Nico van der Leer in zijn proefschrift Zinvolle zorg in het verpleeghuis - Een onderzoek naar de samenhang tussen zorg en zin en de rol van de geestelijk verzorger. Maandag 14 september verdedigt hij zijn proefschrift aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Hoe professionals elkaar kunnen helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen


Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Promotie onderzoek: ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect


De ‘klassieke’ jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die op deze leest geschoeid zijn. Het vraagt wél om meer vertrouwen in jeugdprofessionals. Zij moeten de ruimte krijgen om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun cliënt en hierin minder worden belemmerd door allerlei regelgeving. Op 28 september verdedigt Marion Herben haar proefschrift ‘Effectief Verbinden - Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze website.

De laatste aflevering van de Podcast Wijsneuzen


Het blog Wijsneuzen van Trouw kwam de afgelopen maanden met speciale afleveringen gewijd aan de corona-pandemie. Een serie van 15 gesprekken van Trouw journalist Frits van Exter met Menno Hurenkamp, universitair docent politicologie aan de Universiteit voor Humanistiek. Vorige week verscheen de laatste, over de lessen die we leerden. Bekijk en beluister de afleveringen.

Onze (online) open dagen komen er weer aan!

Nieuwsgierig naar onze opleidingen? Zaterdag 14 november is de Bachelor Open Dag, en donderdag 26 november onze Masteravond. Ben jij er graag bij? Meld je aan! 

Hoe filosoof Levinas kan helpen in het ongemakkelijke gesprek over racisme


Rond de demonstraties van Black Lives Matter blijkt weer dat discussies over racisme ongemakkelijk en lastig zijn. Voor nrc gingen oud UvH promovendus Liesbeth Levy en schrijver Abdelkader Benali met elkaar in gesprek over hoe de Franse filosoof Emmanuel Levinas daarbij kan helpen. Liesbeth Levy is directeur van de stichting Lokaal en promoveerde onlangs aan de Universiteit voor Humanistiek op een onderzoek naar democratische initiatieven in Rotterdam en de filosofie van Levinas en Martin Buber. Lees meer over het gesprek.

Ruud Meij vertelt Trouw over het Moreel Archief Corona


Tijdens de coronacrisis moesten medewerkers in de zorg soms moeilijke keuzes maken. Nu komt er tijd voor reflectie: "Heb ik goed gehandeld, wat had ik anders moeten doen?" Het Moreel Archief Corona wil deze gewetensvragen inventariseren via interviews met medewerkers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en jeugdzorg. Ruud Meij, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en partner van kenniscentrum G&I Nederland, vertelt Trouw meer over het initiatief. Lees het interview op de website van Trouw.