Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe professionals elkaar kunnen helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen


28 augustus 2020


Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek. 


Het onderzoek richt zich op vier vragen die aangeven welke spanningsvelden er spelen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Moeten bedrijven zich wel bezighouden met MVO, past dit bij hun rol? En zo ja, doen ze dit vanuit de juiste motieven? Maar ook de vraag of de juiste kennis en vaardigheden voor MVO voldoende aanwezig zijn en of de omgeving waarin bedrijven opereren meer duurzaamheid stimuleert, komen in literatuur en praktijk naar voren. 


Marije Klomp vroeg zich af hoe de ontwikkeling van MVO binnen het bedrijfsleven bevorderd kan worden, ook als de vraagstukken steeds ingewikkelder worden en geen kant en klare oplossing hebben. Ze verkent deze vraag met de hulp van het begrip ‘normatieve professionalisering’ en het recentelijk daarbinnen opgekomen begrip ‘gezelschapsvorming’. Ze bekijkt of er manieren ontwikkeld kunnen worden om voorbij de neiging tot vereenvoudiging en instrumentalisering in het MVO-discours te komen. 


Concreet kreeg dit vorm in een ‘Expeditie voor MVO-managers’, een leertraject opgezet door MVO Nederland en Nyenrode Business Universiteit dat is gebaseerd op de uitgangspunten van communities of practice en van normatieve professionalisering. In deze leergang speelt gemeenschappelijke betrokkenheid op ‘goed werk’ een belangrijke rol. De verdere uitwerking die het gezelschapsbegrip in het onderzoek vervolgens krijgt, via netwerken van gezelschappen en de verbinding daartussen in andere domeinen, leidt tot het urgente en hoopvolle perspectief dat gezelschapsvorming door zou kunnen werken in een ‘groter-dan-humaan register’, dat van het gezelschap dat wij op aarde vormen met andere organismen en levensvormen.


Marije Klomp (1984) is opgeleid als jurist en humanisticus. Ze heeft de afgelopen tien jaar in verschillende functies en via diverse programma’s en projecten bijgedragen aan duurzame ontwikkeling binnen het bedrijfsleven en hoger onderwijs. 


Promotie Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door normatieve professionalisering (volledige titel)

Datum en plaats (online) 7 september 10 uur Academiegebouw Utrecht

Universiteit voor Humanistiek

Informatie: Yvette Nelen, y.nelen@uvh.nl

Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek.