Deze website maakt gebruik van cookies

Opening Academisch Jaar: Erkennen & waarderen

Maandag 31 augustus viert de Universiteit voor Humanistiek in de Pieterskerk de Opening van het Academisch Jaar met de feestelijke bijeenkomst Erkennen en waarderen.

Ruimte voor ieders talent

In het landelijke project Erkennen en Waarderen zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen van medewerkers. Voor de Universiteit voor Humanistiek is dit een belangrijk thema waar we komend jaar veel aandacht aan zullen besteden. Met elkaar streven we naar een grotere diversiteit aan profielen voor wetenschappers. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit en creativiteit, een balans tussen individueel en collectief werk, academisch leiderschap en een open verbinding met de samenleving. De coronacrisis maakt ons extra duidelijk hoe urgent dit is. Samen op zoek naar evenwicht: daarmee starten we het nieuwe academisch jaar.

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal zeventig mensen in de Pieterskerk plaatsnemen. Daarom is de bijeenkomst tegelijkertijd via een livestream te volgen. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst in de Pieterskerk óf voor de livestream. De opening begint om 15.30 uur precies.

Aanmelden


Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 3, Utrecht
Datum 31-8-2020
Openingstijden Aanvang stipt 15.30 uur