Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Geestelijk verzorger speelt cruciale rol in zinvolle zorg verpleeghuis


27 augustus 2020


Geestelijk verzorgers zijn belangrijk als het gaat om het versterken van de samenhang tussen ‘zorgen’ en ‘zingeving’ in verpleeghuizen. Zo beschrijft Nico van der Leer in zijn proefschrift Zinvolle zorg in het verpleeghuis - Een onderzoek naar de samenhang tussen zorg en zin en de rol van de geestelijk verzorger. Maandag 14 september verdedigt hij zijn proefschrift aan de Universiteit voor Humanistiek.


Opgenomen worden in een verpleeghuis is een ingrijpend gebeuren dat veel doet met de zingeving van wie het overkomt: wie ben ik nog? Gaan werken in een verpleeghuis is daarentegen vaak een bewuste keus, die alles te maken heeft met de eigen zingeving: van betekenis willen zijn voor anderen. In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het in de praktijk van alle dag voor mensen betekent om binnen de setting van een verpleeghuis op elkaar aangewezen te zijn. 


Het onderzoek laat zien dat zinvolle zorg alles te maken heeft met de wisselwerking in de zorgrelatie: binnen het verpleeghuis zijn het toch vooral mensen die steun hebben aan elkáár. Bewoners en cliënten willen als mens gezien worden die zelf ook iets voor anderen kunnen betekenen. Zorgverleners willen vanuit hun hart werken en voldoening ervaren in het contact. Dat maakt het verpleeghuis tot een plek van zin beleving, waar mensen meeleven met elkaar, zorg hebben voor elkaar en plezier beleven met elkaar. Tegelijkertijd zijn er ook spanningsvelden waarin zorggevers en zorgontvangers hun weg zoeken. De promovendus laat zien dat geestelijk verzorgers een cruciale rol spelen in het versterken van deze samenhang tussen ‘zorg’ en ‘zin’.


In zijn studie gaat Nico van der Leer er van uit dat ‘zorg’ en ‘zin’ intrinsiek met elkaar samenhangen. Voor de theoretische onderbouwing van zijn studie betrekt hij drie onderzoeksvelden op elkaar: zorgethiek, spiritual care en geestelijke verzorging. De vraag hoe die samenhang in de praktijk van de verpleeghuiszorg gestalte krijgt, onderzocht hij aan de hand van kwalitatief-empirisch onderzoek. Het onderzoek vond plaats op een revalidatie-afdeling (GRZ) en een woonafdeling (somatiek)  binnen de organisatie waar hij werkzaam is. 


Het resultaat van deze studie is leerzaam voor geestelijk verzorgers en onderzoekers en levert waardevolle inzichten op voor zorgprofessionals, praktijkopleiders, managers en bestuurders in de ouderenzorg. 

     

Nico A. van der Leer (1957) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt sinds 2010 in de ouderen- en verpleeghuiszorg  na  jarenlang  gemeentepredikant te zijn geweest. Hij deed van 2012-2014 de masterstudie Zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht als voorbereiding op zijn promotieonderzoek ‘Zinvolle zorg in het verpleeghuis’.  Hij werkt als geestelijk verzorger en specialist zingeving bij PZC Dordrecht, een organisatie voor (revalidatie-) zorg, wonen en welzijn, met als motto: ‘Zinvol leven en werken’. 

 

Het proefschrift is uitgegeven door KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht. De handelseditie van Zinvolle zorg in het verpleeghuis (400 pag.) is vanaf 15 september in de (online) boekhandel verkrijgbaar voor de prijs van € 24,95 (ISBN nummer 978 90 0435 3366 9).

Lees ook

Interview in Algemeen Dagblad, 'Geestelijk verzorger onderzoekt wat het betekent om in een verpleeghuis te wonen en te werken' (19 september 2020)

Promotie Nico van der Leer

Nico van der Leer verdedigt op maandag 14 september zijn proefschrift Zinvolle zorg in het verpleeghuis - Een onderzoek naar de samenhang tussen zorg en zin en de rol van de geestelijk verzorger aan de Universiteit voor Humanistiek.

Locatie: Pieterskerk in Utrecht, aanvang 12.00 uur

Er zijn geen plaatsen meer vrij om de promotie bij te wonen, maar deze is online te volgen via de volgende YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=ZIf9yIp5Wo8

Geestelijk verzorgers zijn belangrijk als het gaat om het versterken van de samenhang tussen ‘zorgen’ en ‘zingeving’ in verpleeghuizen. Zo beschrijft Nico van der Leer in zijn proefschrift Zinvolle zorg in het verpleeghuis - Een onderzoek naar de samenhang tussen zorg en zin en de rol van de geestelijk verzorger. Maandag 14 september verdedigt hij zijn proefschrift aan de Universiteit voor Humanistiek.