Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 21 januari 2020

Oratie Gaby Jacobs over zingeving en geestelijke verzorging


De geestelijk verzorger, die professionele begeleiding, hulp en advies geeft bij vragen over zingeving en levensbeschouwing, levert een unieke bijdrage aan onze samenleving. Zo bepleit prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek, in haar inaugurele rede die ze uitspreekt op 23 januari. In Zin in geestelijke verzorging komt ze tot een kritische doordenking hoe geestelijke verzorging in onze huidige tijd vorm kan krijgen. De oratie kunt u na donderdag downloaden van onze site. Lees verder>

Swingende Dies Natalis over inspirerend leiderschap

Volgende week woensdag 29 januari vieren we onze Dies Natalis in de Pieterskerk in Utrecht, met als thema 'Inspirerend leiderschap voorbij de regels'. Gastspreker is prof. dr. Gerda van Dijk, hoogleraar publiek leiderschap van de Vrije Universiteit. Met een swingende bijdrage van Dekoor, dertig jonge Utrechtse studenten met een gedeelde passie: close harmony. Meld u nu aan!

Lezing: Scholierenactivisme en politieke solidariteit


Op maandag 3 februari houdt professor Claudia Ruitenberg van University of British Columbia in Canada aan onze universiteit een lezing:  “Your teachers stand with you”, over scholierenactivisme en politieke solidariteit. In de lezing staat de vraag centraal wat het voor leraren betekent om politiek solidair met leerlingen te handelen. Deze vraag is ingegeven door uitdrukkingen van solidariteit door leraren tijdens de wereldwijde klimaatstaking in september 2019. Informatie en aanmelden via onze site. (Er is beperkt aantal plaatsen beschikbaar.)

Symposium en boekpresentatie 'Welfare to Work'


De Vrije Universiteit organiseert 27 januari het symposium The Future of Welfare to Work. Tijdens het symposium wordt ook het boek gepresenteerd Welfare to Work in Contemporary European Welfare States, onder redactie van Anja Eleveld, Thomas Kampen (UvH) en Josien Arts. Meer informatie vindt u op de website van de VU.

Informatieavond van onze graduate school (17 februari)


Maandagavond 17 februari organiseren we een informatieavond voor geïnteresseerden van onze graduate school. Kijk voor meer informatie op onze Engelse website.

Trouw: een wegwijzer in het doolhof over voltooid leven


Eind deze maand verschijnt een onderzoek dat het ministerie van VWS liet uitvoeren naar mensen met een doodswens, uitgevoerd onder leiding van onderzoeker Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met het Julius Centrum van het UMCU en gefinancierd door ZonMw. Het moet onder meer duidelijkheid geven over de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde. In aanloop naar de presentatie van het onderzoek en de discussie die daarna hoogstwaarschijnlijk weer in alle hevigheid zal losbarsten, schreef Trouw een artikel met nadere uitleg over de begrippen die in het debat veel gebruikt worden. Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u op onze site.

De Correspondent start serie goede gesprekken met geestelijk verzorgers


Correspondenten Nina Polak en Lex Bohlmeijer van De Correspondent gaan in gesprek met zingevers, en starten een serie gesprekken met geestelijk verzorgers in de ggz, bij de politie, het leger, op straat, zoals ze zeggen: 'overal waar de menselijke ervaring op scherp staat'. In deel 1 gaan ze in gesprek met oud Humanistiek studente Non van Driel. Zij heeft als geestelijk verzorger gewerkt in de ggz. Nu leidt Non praatgroepen in de lhbt-gemeenschap en runt ze een stiltecafé (AdemInn) in Rotterdam. Beluister het eerste deel op de site van De Correspondent.

Bijeenkomst 'In Vrijheid Verbonden' over 75 jaar vrijheid


Maandagavond 20 januari was Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig in TivoliVredenburg bij een bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden, met als thema '75 jaar vrijheid'. Ze sprak met mensen van verschillende gezindten, waaronder ook Bram en Noortje, (oud) studenten van de UvH. Hoofdspreker op de avond was Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Al 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. De Prinses kreeg van de organisatie een gedicht aangeboden.

Evelien Tonkens in gesprek met De Correspondent


Wil je de zorg écht verbeteren, focus dan niet op geld en concurrentie, maar op solidariteit en innovatie, zo legt UvH hoogleraar Evelien Tonkens uit in een gesprek met De Correspondent. Naar aanleiding van de problemen in de Jeugdzorg sprak journalist Vera Mulder uitgebreid met haar over de ontwikkelingen in de zorg van de afgelopen decennia. Over de marktwerking, het ideaal van zelfredzaamheid, en de vaak aangehaalde kosten in de zorg. Lees 'In een welvarend land wordt de zorg steeds duurder. Niks mis mee, zegt deze hoogleraar'.